• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  «Eργάστηκα στην περσινή απογραφή πληθυσμού και θέλω να υποβάλω φορολογική δήλωση για πρώτη φορά ώστε να πάρω πίσω τις κρατήσεις, αλλά φοβάμαι μήπως πληρώσω φόρο. Δεν έχω σπίτια ή αυτοκίνητο στο όνομά μου, δεν έχω εργαστεί ποτέ στο παρελθόν και μετά τις σπουδές μου δεν μπορώ να βρω δουλειά, οπότε δεν έχω υποβάλει ξανά φορολογική δήλωση. Ευελπιστώ να μου απαντήσετε σύντομα όσον αφορά το θέμα μου».

  Υποβολή δήλωσης για πρώτη φορά
  Η κυρία Εφη Σταυρίδου ερωτά:
  «Eργάστηκα στην περσινή απογραφή πληθυσμού και θέλω να υποβάλω φορολογική δήλωση για πρώτη φορά ώστε να πάρω πίσω τις κρατήσεις, αλλά φοβάμαι μήπως πληρώσω φόρο. Δεν έχω σπίτια ή αυτοκίνητο στο όνομά μου, δεν έχω εργαστεί ποτέ στο παρελθόν και μετά τις σπουδές μου δεν μπορώ να βρω δουλειά, οπότε δεν έχω υποβάλει ξανά φορολογική δήλωση. Ευελπιστώ να μου απαντήσετε σύντομα όσον αφορά το θέμα μου».
  Απάντηση: Προφανώς η αμοιβή την οποία έχετε πάρει αντιπροσωπεύει μικρό ποσό και εφόσον δεν υπάγεσθε στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί μάλλον θα σας επιστραφεί, αφού το αφορολόγητο ποσό για νέους κάτω των 30 ετών ανέρχεται σε 9.000 ευρώ.
  Aγορά πρώτης κατοικίας
  Ο κ. Κώστας Χατζής ερωτά:
  «Εχουμε βρει και θέλουμε να αγοράσουμε εξ ημισείας με τη σύζυγό μου ένα διαμέρισμα με απαλλαγή α’ κατοικίας. Τώρα μένουμε με νοίκι και δεν έχουμε πάρει ποτέ απαλλαγή α’ κατοικίας. Η σύζυγός μου έχει την πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος 37 τ.μ. (από κληρονομιά) το οποίο χρησιμοποιούν οι γονείς της κάποιες λίγες φορές που έρχονται στην Αθήνα. Εγώ πριν από έναν μήνα περίπου λόγω θανάτου της μητέρας μου απέκτησα την πλήρη κυριότητα του διαμερίσματός της (ως τότε είχα την ψιλή κυριότητα και εκείνη την επικαρπία) που είναι 80 τ.μ. Δεδομένου ότι έχουμε ένα παιδάκι, τα τετραγωνικά που θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες μας είναι 90, οπότε έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δεν δικαιούμαστε πλέον την απαλλαγή α’ κατοικίας. Το ερώτημα είναι, αν πουλήσει η σύζυγός μου το διαμέρισμά της των 37 τ.μ. στον πατέρα της, αφού ούτως ή άλλως εκείνος το χρησιμοποιεί, θα δικαιούμαστε πλέον την απαλλαγή;».
  Απάντηση: 1. Σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε προσφάτως, αν ο υποψήφιος αγοραστής πρώτης κατοικίας ή ο σύζυγος ή τα ανήλικα παιδιά που είναι κύριοι κατοικίας ή οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου αυτών μεταβιβάσουν με επαχθή ή χαριστική αξία την επικαρπία ή το δικαίωμα οίκησης, ή ιδανικό μερίδιο επί της κατοικίας ή του οικοπέδου, το εμβαδόν των οποίων πληροί κατά τον χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές ανάγκες τους, δεν παρέχεται απαλλαγή από τον φόρο πριν από την παρέλευση πέντε ετών από τη μεταβίβαση της επικαρπίας ή της οίκησης ή του ιδανικού μεριδίου. Το ίδιο χρονικό διάστημα απαιτείται η ψιλή κυριότητα οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου οικοπέδου. 2. Το άθροισμα του εμβαδού των δύο κατοικιών που ήδη έχετε καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες σας και συνεπώς υπάγεσθε στην πιο πάνω ρύθμιση.

  Αφορολόγητο και παρακράτηση
  Ο κ. Δημήτρης Παυλίδης και ο κ. Ηλίας Νατσιόλας ερωτούν:
  «Ποιο είναι το αφορολόγητο ποσό για συνταξιούχους άνω των 65 και για νέους ηλικίας ως 30 ετών;». Ειδικότερα ο κ. Νατσιόλας ερωτά: «Τι φόρος θα παρακρατηθεί τόσο για το 2011 όσο και για το 2012 για έναν νέο κάτω των 30 ετών που έχει εισόδημα 13.000 ευρώ; Το 2011 οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας παρακρατούν φόρο μόνο για το ποσό από 12.000 και άνω, ενώ το 2012 τού παρακρατούν από 5.000 και άνω, καθώς το συνολικό εισόδημα ξεπερνά τις 9.000 ευρώ».
  Απάντηση: 1. Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4024/2011, αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του ΚΦΕ και θεσπίστηκε νέα κλίμακα φόρου με αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ. Οι νέες διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2011. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, για τους νέους ηλικίας ως και 30 ετών, για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, ή για συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ.
  2. Η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών για τα εισοδήματα του 2011 έγινε με την προϊσχύουσα κλίμακα φόρου με αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ, ενώ η παρακράτηση του φόρου γίνεται με την κλίμακα που έχει θεσπισθεί με τον Ν. 4024/2011.

  Ανάλωση κεφαλαίου και τεκμήρια
  Ο κ. Μιχαήλ Σουμελίδης ερωτά:
  «Σε συνέχεια προηγούμενης ερωτήσεως, θα ήθελα να σας επισημάνω τα εξής: για το έτος 2011 (εφετινή φορολογική δήλωση) θα φορολογηθώ για τεκμαρτά εισοδήματα συνολικού ποσού 7.060 (3.000 άγαμος + 4.060 για ΙΧ επταετίας 1.500 κ.εκ.), δηλαδή θα φορολογηθώ με 206 ευρώ (4.060 + 3.000 – αφορολόγητο 5.000=2.060Χ10%=206). Πώς μπορώ να γλιτώσω τον φόρο των 206 ευρώ, καθ’ ότι άνεργος, με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών; Και επιπροσθέτως, τι ποσό και σε ποιον κωδικό του Ε1 θα το βάλω;».
  Απάντηση: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΚΦΕ, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ της συνολικής ετήσιας δαπάνης και του πραγματικού εισοδήματος που δηλώθηκε υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά αυτή. Εκτός των άλλων χρηματικών ποσών ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται να λάβει υπόψη του και ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη, ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από τον φόρο. 2. Το ποσό της ανάλωσης κεφαλαίου θα γραφεί στον κωδικό 787-788 του εντύπου της δήλωσης.
  Φορολογία εισοδήματος από μισθώματα ακινήτων
  Ο κ. Βασίλης Νάκος ερωτά:
  «Οταν τα έσοδά σου προέρχονται αποκλειστικά από ενοίκια και καλύπτονται από το αφορολόγητο επιβάλλεται ο φόρος 20%;».
  Απάντηση: Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου και φορολογούνται με την κλίμακα φόρου. Η φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, έχει προταθεί να συμπεριληφθεί ως νέα ρύθμιση στο υπό κατάρτιση νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία