Ολο το νέο Μνημόνιο

«Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίαs και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας»

Το Σάββατο θα συζητηθεί στην επιτροπή της Βουλής και την Κυριακή το βράδυ θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για τη νέα δανειακή σύμβαση και το πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (PSI), το οποίο θα κατατεθεί αμέσως μετά το υπουργικό συμβούλιο, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το νομοσχέδιο, που διχάζει ήδη τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και των δύο μεγάλων κομμάτων, θα έρθει σε τρία άρθρα: ένα για το PSI, ένα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ένα τελευταίο που θα εξουσιοδοτεί τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμοκαι τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Βενιζέλο να υπογράψουν τη νέα δανειακή σύμβαση και να συζητήσουν από εδώ και στο εξής τα ζητήματα που αφορούν στο μνημόνιο και το «κούρεμα».

Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αργότερα, σε διάστημα 15-20 ημερών, με σχετικό εφαρμοστικό νόμο, όπως έγινε μετά το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Ο κ. Βενιζέλος γνωστοποίησε ότι θα περιλαμβάνει τρία άρθρα το PSI την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την εξουσιοδότηση προς τον υπουργό οικονομικών και τον πρωθυπουργό να υπογράψουν τη νέα δανειακή σύμβαση.

Τα μέτρα θα εξειδικεύονται σε εφαρμοστικό νόμο που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός δεκαπενθημέρου.

Στο ποσό των 35,7 δισ. ευρώ θα ανέλθει η πρώτη δόση του δανείου από την Ευρωπαική Ενωση μόλις εγκριθεί η νέα δανειακή σύμβαση και το μνημόνιο προκειμένου να προχωρήσει η αναδιάρθρωση του χρέους και και να καταβληθούν οι «δεδουλευμένοι τόκοι» μέχρι την ημέρα της ανταλλαγής των τίτλων.
Οπως αναφέρεται στην ειδική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίαs και της Τράπεζας της Ελλάδος» από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου προκαλούνται, επί του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Ανάληψη νέων υποχρεώσεων μέχρι συνολικού ποσού 30.000.000.000 Ευρώ, πλέον των αναλογούντων τόκων, που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση, με σκοπό τη χρηματοδότηση μέρους της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, αναμένεται να επέλθει μείωση του Δημοσίου Χρέους, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που θα υπαχθούν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους. (Εκτιμάται ότι, το συνολικό ποσό ονομαστικής αξίας των ομολόγων που θα ενταχθούν στη διαδικασία θα ανέλθει στο ποσό των 200.000.000.000 Ευρώ, ενώ η συνολική αξία των νέων τίτλων που θα εκδοθούν για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης θα είναι της τάξεως των 70.000.000.000 Ευρώ).

2. Προσωρινή αύξηση Δημοσίου Χρέους μέχρι του ποσού των 35.000.000.000 Ευρώ, από τις δανειακές συμβάσεις με σκοπό τη δυνατότητα της Ελλάδας να επαναγοράσει τίτλους που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο ευρωσύστημα, με τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ.
Η ανωτέρω αύξηση του Δημοσίου Χρέους συνεπάγεται ισόποση αύξηση του χαρτοφυλακίου του Δημοσίου. Ο μηχανισμός αυτός θα λειτουργήσει μέχρι την ολοκλήρωση του PSI.

3. Αύξηση Δημοσίου Χρέους μέχρι του ποσού των 5.700.000.000 Ευρώ, από τη δανειακή σύμβαση με σκοπό την εξυπηρέτηση των δεδουλευμένων τόκων, μέχρι την ημερομηνία ανταλλαγής των ομολόγων.

4. Δαπάνη, από τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία «Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος Α.Ε.», το ύψος της οποίας εξαρτάται και θα προσδιορισθεί από την κ.υ.α. που θα τη συστήσει. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Απώλεια εσόδων, από τις θεσπιζόμενες φοροαπαλλαγές στα πλαίσια ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Η απώλεια αυτή θα αναπληρωθεί από τη μείωση του δημοσίου χρέους που συνεπάγεται η αναδιάρθρωση αυτού.

23 δισ. για τις τράπεζες

Στο νομοσχέδιο ορίζεται με σαφήνεια ότι τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με την έκδοση κοινών μετοχών που θα γίνει μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ανέλθουν σε 23 δισ. ευρώ.

Ταμείο για τα ταμεία

Τέλος στο νομοσχέδιο δημιουργείται ταμείο για τη μεταβίβαση περιουσίας του δημοσίου πρός τα ασφαλιστικά ταμεία που θα υποστούν ζημιές από το «κούρεμα» των ομολόγων.

Το μνημόνιο στα ελληνικά

Το μνημόνιο στα αγγλικά

Τεχνικό μνημόνιο συνεννόησης

Η αιτιολογική έκθεση

Σχέδιο νόμου

Σύμβαση χρηματικής διευκόλυνσης

Ειδική έκθεση

Εκθεση Γενικού λογιστηρίου του Κράτους

Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης

Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk