Το μέτρο της δημοσιοποίησης των εισοδημάτων είναι άξιο επιδοκιμασίας. Αλλά δεν δικαιολογείται ο περιορισμός του σε ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Τούτο συνιστά άνιση μεταχείριση και συνεπώς υπάρχει κίνδυνος να κριθεί η ρύθμιση αντισυνταγματική. Η διαφάνεια ως προς τα εισοδήματα των φορολογουμένων είναι μεν χρήσιμη για την καταπολέμηση της διαφθοράς αλλά είναι και αυτοσκοπός, διότι συνδέεται με τη χρηστή λειτουργία μιας κοινωνίας που δεν πρέπει να κρύβει σε ποιους περιέρχεται ο παραγόμενος κοινωνικός πλούτος. Επίσης η νέα ρύθμιση πρέπει να γίνει με νόμο που θα παρεκκλίνει από τα ισχύοντα για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία προβλέπουν αρκετούς περιορισμούς. Πρόβλημα αντισυνταγματικότητας δεν θα υπάρχει, γιατί το Σύνταγμα προστατεύει μεν κατά βάση τα προσωπικά δεδομένα αλλά προστατεύει και το δικαίωμα στην πληροφόρηση, και τη διαφάνεια, αφήνοντας έτσι στον κοινό νομοθέτη να χαράξει τα όρια μεταξύ τους.

Ο κ. Μιχάλης Σταθόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.