Δυστοκία στην εξόφληση εμφανίζεται πλέον και στα τιμολόγια του ρεύματος, του νερού και του τηλεφώνου. Ολο και περισσότεροι πελάτες καταφεύγουν στα υποκαταστήματα της ΔΕΗ προκειμένου να διευθετήσουν ανεξόφλητες οφειλές ακόμη και μερικών δεκάδων ευρώ, ζητώντας είτε χρονική παράταση εξόφλησης στη ληξιπρόθεσμη οφειλή είτε «σπάσιμο» των οφειλών σε χαμηλές δόσεις ώστε να αποτρέψουν τη διακοπή ρεύματος. Το 1305 καλούν οι οφειλέτες του ΟΤΕ προκειμένου να διευθετήσουν την πληρωμή του λογαριασμού τους. Σε περίπτωση ανεξόφλητου λογαριασμού διακόπτονται προσωρινά οι εξερχόμενες κλήσεις, εντός 15 ημερών από την καθυστέρηση εξόφλησης μετά την ημερομηνία λήξης πληρωμής, ενώ αν μετά τη σειρά των τηλεφωνικών κλήσεων που δέχεται ο «αμελής» συνδρομητής, και λειτουργούν ως υπενθύμιση του χρέους παρέλθει εξάμηνο ο ΟΤΕ διακόπτει τη σύνδεση οριστικά. Εξάλλου, με τη συμπλήρωση τριών ή τεσσάρων ανεξόφλητων λογαριασμών κινείται η διαδικασία διακοπής της παροχής νερού από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.