Η πυρασφάλεια δεν αφορά τις τράπεζες

Oι τράπεζες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν υποχρεούνται στα δικαιολογητικά που καταθέτουν για να λάβουν άδεια λειτουργίας υποκαταστημάτων τους από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών να διαθέτουν και πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική. Ούτως ή άλλως ειδικά για τα κτίρια κατασκευής προ του 1989, όπως ήταν το νεοκλασικό της οδού Σταδίου 23, όπου στεγαζόταν το υποκατάστημα της Μarfin, το σύστημα πυροπροστασίας δεν είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου. Οπως εξηγεί μιλώντας στο «Βήμα» ο κ.

Oι τράπεζες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν υποχρεούνται στα δικαιολογητικά που καταθέτουν για να λάβουν άδεια λειτουργίας υποκαταστημάτων τους από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών να διαθέτουν και πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική. Ούτως ή άλλως ειδικά για τα κτίρια κατασκευής προ του 1989, όπως ήταν το νεοκλασικό της οδού Σταδίου 23, όπου στεγαζόταν το υποκατάστημα της Μarfin, το σύστημα πυροπροστασίας δεν είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου.

Οπως εξηγεί μιλώντας στο «Βήμα» ο κ. Ηλίας Τσαπούρας, προϊστάμενος του 1ου γραφείου πυρασφαλείας της διοίκησης πυροσβεστικών υπηρεσιών Αθηνών, ο νόμος ορίζει ως υποχρεωτική την ύπαρξη πιστοποιητικού «σε σειρά χώρων συνάθροισης κοινού,όπως τα κτίρια στα οποία συγκεντρώνεται το κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, επιστημονικές και αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καθώς και για την αναμονή συγκοινωνιακών μέσων», αλλά όχι και στις τράπεζες. Η άδεια για τους χώρους συνάθροισης κοινού εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους δήμων, ενώ για τις τράπεζες από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών.

Παρά ταύτα, όπως αναφέρουν αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, σημαντικός αριθμός υποκαταστημάτων διαθέτει συστήματα (και το σχετικό πιστοποιητικό) πυροπροστασίας, καθώς οι τράπεζες «δεν ενδιαφέρονται μόνο για την ασφάλεια υπαλλήλων και πελατών, αλλά και για την αποζημίωση που θα πάρουν από την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαϊάς». Το πιστοποιητικό ανανεώνεται ανά πενταετία.

Τα δημόσια κτίρια
Στα δημόσια κτίρια υπεύθυνοι για τα συστήματα πυρασφαλείας που πρέπει να διαθέτουν οι χώροι τους, όπως σημειώνει ο κ. Τσαπούρας, είναι οι διευθυντές τους, ωστόσο επειδή δεν προβλέπεται γι΄ αυτούς τους χώρους η έκδοση άδειας λειτουργίας δεν υπάρχει και σχετική πρόβλεψη για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας, που επαφίεται κάθε φορά στην ευαισθησία ή μη των αρμοδίων. Κατά τους ελέγχους που γίνονται διαπιστώνεται ότι συνήθως γίνεται έγκαιρη συντήρηση και αντικατάσταση μόνο των φορητών μέσων πυρασφαλείας, σε αντίθεση με τα μόνιμα, κυρίως λόγω κόστους.

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk