• Αναζήτηση
 • ΑΠΟΨΗ

  Η κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με ημίμετρα

  Εργαζόμενοι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την εξελισσόμενη κρίση. Η χώρα αισθάνεται ήδη την αναπνοή της ύφεσης. Οι πιστώσεις παραμένουν περιορισμένες, οι νέες θέσεις εργασίας είναι σπάνιες και το επίπεδο εμπιστοσύνης χαμηλό. Βασικοί κλάδοι όπως η οικοδομή, ο τουρισμός και το λιανικό εμπόριο βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, ενώ οι εξαγωγές συρρικνώνονται από τη διεθνή έλλειψη ζήτησης. Παράλληλα, το έλλειμμα του ισοζυγίου διαμορφώθηκε πέρυσι στο 14,5% του ΑΕΠ, που αντανακλά το μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.

  Η κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με ημίμετρα | tovima.gr

  Εργαζόμενοι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την εξελισσόμενη κρίση. Η χώρα αισθάνεται ήδη την αναπνοή της ύφεσης. Οι πιστώσεις παραμένουν περιορισμένες, οι νέες θέσεις εργασίας είναι σπάνιες και το επίπεδο εμπιστοσύνης χαμηλό. Βασικοί κλάδοι όπως η οικοδομή, ο τουρισμός και το λιανικό εμπόριο βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, ενώ οι εξαγωγές συρρικνώνονται από τη διεθνή έλλειψη ζήτησης. Παράλληλα, το έλλειμμα του ισοζυγίου διαμορφώθηκε πέρυσι στο 14,5% του ΑΕΠ, που αντανακλά το μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Θα περάσουν μήνες επώδυνης οικονομικής υποχώρησης προτού φθάσουμε στο κατώτατο επίπεδο πτώσης. Αναμένουμε επίσης ότι το ΑΕΠ θα υποχωρήσει ως το τέλος του 2009, ενώ το 2010 εύκολα μπορεί να θεωρηθεί έτος ύφεσης. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει στη χώρα μας να μειώσει το έλλειμμα.

  Πιστεύουμε ότι στόχος της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, να ενισχύσει την κατανάλωση και την υπεύθυνη ανάληψη κινδύνων ώστε να ξαναρχίσει η ανάπτυξη. Η οικονομική ανάκαμψη και οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα.

  Η κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με ημίμετρα. Στην προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο χρειάζονται βαθιές τομές, που μπορεί να συνοψισθούν στις ακόλουθες:

  ▅Αμεσος και δραστικός οργανωτικός και λειτουργικός επανασχεδιασμός των υπουργείων και των δημοσίων γενικά υπηρεσιών ώστε το δυναμικό τους να καταστεί παραγωγικό.

  ▅Αμεση θεσμοθέτηση μονίμων γενικών γραμματέων των υπουργείων ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχιση του έργου των υπουργείων ανεξάρτητα από την εναλλαγή των πολιτικών προϊσταμένων τους.

  ▅Αμεση καταγραφή και μείωση των συναρμοδιοτήτων, ιδιαίτερα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη.

  ▅Αμεση έναρξη μιας νέας γενιάς ιδιωτικοποιήσεων που θα εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους στο κράτος. ▅Αμεση επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στο Ασφαλιστικό, στο Συνταξιοδοτικό και στις εργασιακές σχέσεις. ▅Αμεση απλοποίηση διαδικασιών αδειοδοτήσεως επι χειρηματικών πρωτοβουλιών. ▅Αμεση αναμόρφωση της νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών.

  Στο πλαίσιο ενός επικαιροποιημένου προγράμματος σταθερότητας για το 2009-2010 να ληφθούν τα ακόλουθα άμεσα μέτρα:

  ▅Ενίσχυση της οικοδομής. ▅Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. ▅Υιοθέτηση ενός φορολογικού συστήματος που να ενθαρρύνει την αποταμίευση και τις επενδύσεις και να είναι διεθνώς ανταγωνιστικό.

  Ολα λοιπόν τώρα. Χωρίς δισταγμούς και υπεκφυγές, χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος που είναι ανύπαρκτο και με την απαραίτητη πολιτική συνεννόηση. Μόνον έτσι θα αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας στις διεθνείς αγορές.

  Ο κ. Γιάννος Γραμματίδης είναι πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

  Γνώμες