• Αναζήτηση
 • Σωστή καινοτομία, αλλά;

  Σωστή καινοτομία, αλλά; ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ Ως ακραιφνής δημοτικιστής, χαίρομαι για την απόφαση της Αρχιεπισκοπής να απαγγέλλονται ορισμένα έστω μέρη της Λειτουργίας στη δημοτική. Εχει, άλλωστε, και την ευλογία του Αποστόλου Παύλου, που λέει στην A'' Προς Κορινθίους επιστολή (ΙΔ,9): «Εάν μη εύσημον λόγον δώτε, πώς γνωσθήσεται το λαλούμενον; έσεσθε γαρ εις αέρα λαλούντες». (Αν δεν είναι κατανοητός ο λόγος

  Σωστή καινοτομία, αλλά; | tovima.gr

  Ως ακραιφνής δημοτικιστής, χαίρομαι για την απόφαση της Αρχιεπισκοπής να απαγγέλλονται ορισμένα έστω μέρη της Λειτουργίας στη δημοτική. Εχει, άλλωστε, και την ευλογία του Αποστόλου Παύλου, που λέει στην A’ Προς Κορινθίους επιστολή (ΙΔ,9): «Εάν μη εύσημον λόγον δώτε, πώς γνωσθήσεται το λαλούμενον; έσεσθε γαρ εις αέρα λαλούντες». (Αν δεν είναι κατανοητός ο λόγος σας, πώς θα σας καταλάβει ο άλλος; Θα μιλάτε στον αέρα).


  Το ερώτημα είναι: μήπως αποβλέπουν σε κάποιον απώτερο και απρόβλεπτο σκοπό οι «συνήθως ύποπτοι» εισηγητές αυτής της (σωστής) καινοτομίας;


  Ας μου συχωρεθεί η φιλυποψία, αλλά… όποιος καεί στο χυλό….

  Γνώμες