• Αναζήτηση
 • Να αξιοποιήσουμε τις θετικές ιδέες

  Να αξιοποιήσουμε τις θετικές ιδέες Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Η εισήγηση της επιτροπής των ειδικών για τη φορολογική αναμόρφωση περιέχει πλήθος ιδεών για μια νέα φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων και της περιουσίας. Από το σύνολο των απόψεων θα ήθελα να διακρίνω δύο ομάδες με εξαιρετικά οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον. Στην πρώτη ανήκουν όσες κατατείνουν στην κατάργηση των χαρτοσήμων και των φόρων

  Να αξιοποιήσουμε τις θετικές ιδέες | tovima.gr

  Η εισήγηση της επιτροπής των ειδικών για τη φορολογική αναμόρφωση περιέχει πλήθος ιδεών για μια νέα φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων και της περιουσίας.


  Από το σύνολο των απόψεων θα ήθελα να διακρίνω δύο ομάδες με εξαιρετικά οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον. Στην πρώτη ανήκουν όσες κατατείνουν στην κατάργηση των χαρτοσήμων και των φόρων υπέρ τρίτων.


  Ως πολίτες πόσες φορές άραγε δεν έχουμε αγανακτήσει όταν ο παραλήπτης ενός εγγράφου μας ζητάει να του προσκομίσουμε αυτά τα μικρά χαρτάκια ευτελούς χρηματικής αξίας, αλλά απίστευτης ταλαιπωρίας για την απόκτησή τους. Την ίδια απορία και αγανάκτηση νιώθουμε όταν πληρώνουμε φόρους για διάφορα επαγγέλματα (τρίτους) που με επιτήδειο τρόπο ως ισχυρές συντεχνίες καταφέρνουν να πληρώνουν οι πολλοί για να εισπράττουν τα μέλη της συντεχνίας εισοδήματα ή συντάξεις.


  Τα παραπάνω προτείνεται να καταργηθούν.


  Ετσι το σύνολο των πολιτών – γιατί όλοι συναλλασσόμαστε – γλιτώνουν χρήματα και απαλλάσσονται από την ταλαιπωρία. Τους φόρους που πλήρωνε το σύνολο των πολιτών με τη μορφή των χαρτοσήμων και φόρων υπέρ των τρίτων η επιτροπή εισηγείται να αντικατασταθούν με την επιβάρυνση λίγων, όσων δηλαδή συγκεντρώνουν μεγάλα εισοδήματα ή κατέχουν πλούτο.


  Πρόκειται για μια κατάθεση στη σωστή κατεύθυνση και εκτιμώ ότι θα τύχει ευνοϊκής αποδοχής στον διάλογο. Στη δεύτερη ομάδα κατατάσσονται οι πολλές απόψεις για την απλοποίηση στην καταβολή των φόρων και στις σχέσεις του πολίτη με τις φορολογικές αρχές.


  Οσοι οφείλουμε κάποιο φόρο έχουμε το δικαίωμα να τον καταβάλουμε με τρόπο απλό χωρίς γραφειοκρατικές εμπλοκές γιατί πάντα αποβαίνουν σε βάρος των πολιτών.


  Στην ομάδα των εισηγήσεων που καθιστά το σύστημα απλό κατατάσσονται και όσες σχετίζονται με την κατάργηση της έκπτωσης ορισμένων δαπανών από το εισόδημα. Για την κάλυψη των τυχόν απωλειών των φορολογουμένων από την κατάργηση των εκπτώσεων αυτών, προτείνεται σημαντική αύξηση των αφορολογήτων ορίων ώστε μέσα από την αύξηση αυτή να καλύπτεται η οποιαδήποτε απώλεια.


  Επίσης καθιστά το σύστημα δικαιότερο επειδή οι δαπάνες που θα παραμείνουν για έκπτωση από το εισόδημα θα επιφέρουν το ίδιο όφελος για όλους τους φορολογουμένους και δεν θα ωφελούνται περισσότερο όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα, όπως σήμερα συμβαίνει.


  Με την ισχύουσα φορολογία 2.000.000 έλληνες φορολογούμενοι πολίτες καλούνται να προσέλθουν κάθε χρόνο στις εφορίες προκειμένου να καταθέσουν τη φορολογική τους δήλωση, οι οποίοι βάσει του εισοδήματός τους (κυρίως μισθωτοί – συνταξιούχοι) είναι αφορολόγητοι. Με την εισήγηση της επιτροπής για αύξηση του αφορολογήτου στα 3.500.000 και τη μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης με εισοδήματα κάτω του ορίου, επιτυγχάνεται η φορολογική ελάφρυνση των μισών και πάνω ελλήνων φορολογουμένων, η μείωση του διαχειριστικού κόστους του συστήματος και η καλύτερη εξυπηρέτηση των υπολοίπων, με αποτέλεσμα την εξάλειψη των σειρών που παρατηρούνται κατά την παράδοση των δηλώσεων στις εφορίες καθώς επίσης και την άμεση εκκαθάρισή τους.


  Η απλοποίηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών θα περιορίσει το πολύπλοκο έργο των υπαλλήλων και θα τους επιτρέψει να εξυπηρετούν καλύτερα τον πολίτη με συνέπεια τη βελτίωση των σχέσεων των δύο πλευρών.


  Η κατάργηση μιας σειράς από φορολογίες που επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία και στα εισοδήματα από αυτήν με την παράλληλη μείωση στο ελάχιστο των συντελεστών φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων και την καθιέρωση ενός μόνο φόρου ακίνητης περιουσίας με αναλογικό συντελεστή, δεν αποτελεί πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση αλλά απλουστεύει το όλο σύστημα φορολογίας ακινήτων και το καθιστά διάφανο και δικαιότερο.


  Οι εισηγήσεις της επιστημονικής επιτροπής Γεωργακόπουλου θα δοκιμαστούν μέσα στον διάλογο επί δύο μήνες. Το αποτέλεσμα του διαλόγου, η σύνθεση που θα προκύψει από τη συζήτηση μεταξύ των ειδικών επιστημόνων και των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων θα παραδοθεί στην κυβέρνηση για αξιοποίηση.


  Ο κ. Γιώργος Κανελλόπουλος είναι γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, πρόεδρος της Επιτροπής που θα διεξαγάγει τον κοινωνικό διάλογο για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

  Οικονομία