• Αναζήτηση
 • Δημόσιος χώρος

  Δημόσιος χώρος Ο προβληματισμός γύρω από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από τη μια μεριά, και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, από την άλλη, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα κορυφαία θέματα επιστημονικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Δίχως αμφιβολία ένα από τα επί μέρους κρίσιμα ερωτήματα του παραπάνω προβληματισμού είναι το αν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος. Το ερώτημα παρουσιάζει

  Ο προβληματισμός γύρω από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από τη μια μεριά, και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, από την άλλη, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα κορυφαία θέματα επιστημονικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Δίχως αμφιβολία ένα από τα επί μέρους κρίσιμα ερωτήματα του παραπάνω προβληματισμού είναι το αν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος. Το ερώτημα παρουσιάζει αντιστοιχίες με άλλα γνωστά και εξίσου αμφιλεγόμενα ερωτήματα όπως: Υπάρχει ήδη ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα; Υπάρχει ήδη ευρωπαϊκή κρατική οντότητα;


  Τι είναι όμως δημόσιος χώρος; Σύμφωνα με τον γερμανό καθηγητή Peter Haberle, δημόσιος χώρος είναι εν πρώτοις όρος που προσδιορίζει μια περιοχή, υποδεικνύοντας περιοχές της οικονομίας, της επιστήμης, της τέχνης και της πολιτικής ως διαστρωματώσεις της πολιτείας σε διαφορετικούς τομείς εργασίας και λειτουργίας. Σ’ αυτή τη διεργασία όπως την ορίζει ο συγγραφέας συμμετέχουν τα κόμματα, διάφορες ενώσεις, εργατικές ομοσπονδίες και επιχειρηματίες, Εκκλησίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, των οποίων η δράση αναπτύσσεται ως συνταγματικά κατοχυρωμένη αντιπαράθεση συμφερόντων.


  Ο καθηγητής Peter Ηäberle, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ευρωπαίους δημοσιολόγους, σ’ αυτή τη σύντομη μελέτη του αναδεικνύει εύστοχα τη σημασία αλλά και την πολυπλοκότητα της έννοιας του ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου. Καταφέρνει να συνθέσει την ταυτότητα της έννοιας του ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου αφού προηγουμένως αναλύσει διαχρονικά, διεπιστημονικά και συγκριτικά τις πολιτισμικές, τις οικονομικές, τις πολιτικές και θεσμικές συνιστώσες της.


  Η έκδοση αυτή έρχεται να εμπλουτίσει τη σειρά «Forum Σύγχρονη Πολιτεία», που διευθύνει ο καθηγητής Γιώργος Παπαδημητρίου και η οποία αποβλέπει στη μελέτη του συνταγματικού πολιτισμού, στην ανάδειξη νέων θεματικών και στη δημιουργία εναυσμάτων για περαιτέρω έρευνα και επιστημονική συζήτηση.

  Βιβλία