από metereologos.gr
Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017
 

21-07-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
845,97 -1,00%
Ανοδικές: 57
Καθοδικές: 63
Αμετάβλητες: 13