• Αναζήτηση
 • Χρηματοδοτικοί πόροι €8 δισ στη μάχη των επενδύσεων

  35 κατηγορίες χρηματοδοτικών εργαλείων σε επτά τομείς – Θα ωφεληθούν πάνω από 40.000 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

  Χρηματοδοτικούς πόρους 7,5 με 8 δισ. ευρώ, οι οποίοι μέσα από μόχλευση θα καλύψουν το επενδυτικό κενό των 24 δισ. ευρώ, επιδιώκει να κινητοποιήσει η κυβέρνηση.

  Οπως έχει κάνει γνωστό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης, για τον σκοπό αυτόν έχουν προετοιμαστεί 35 κατηγορίες χρηματοδοτικών εργαλείων σε επτά τομείς:

  ∙      Επιχειρηματικότητα.

  ∙      Αγροτικός τομέας.

  ∙      Εξωστρέφεια.

  ∙      Υποδομές, ενέργεια, περιβάλλον και τοπική ανάπτυξη.

  ∙      Νέες τεχνολογίες, καινοτομία και δημιουργικότητα.

  ∙      Τουρισμός.

  ∙      Ανθρώπινο κεφάλαιο.

  «Big Push Model»

  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, συνολικά θα ωφεληθούν πάνω από 40.000 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα (αν θεωρηθεί ότι η μέση ενίσχυση θα είναι της τάξεως των  200.000 ευρώ).

  Το μοντέλο που θα εφαρμοστεί είναι το λεγόμενο «Big Push Model», δηλαδή η οριζόντια και άμεση ενίσχυση πολλών διακριτών και αλληλοσυνδεόμενων κλάδων με στόχο την προώθηση πολλαπλών επενδύσεων

  Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με την εξεύρεση των πόρων 7,5 με 8 δισ. ευρώ κάνει λόγο πως πρόκειται για κονδύλια από το Δημόσιο και την ΕΕ αλλά και από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως EIF, EIB, EBRD και IFC.

  Επιπλέον, η κυβέρνηση επιμένει στην ίδρυση της αναπτυξιακής τράπεζας προγραμματίζοντας την ίδρυση της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας» για το πρώτο τρίμηνο του 2019. Ουσιαστικά από τα προαναφερόμενα 35 χρηματοδοτικά εργαλεία και τα Ταμεία, π.χ. ΕΤΕΑΝ, θα στηθεί η τράπεζα.

  Νέα εργαλεία

  Επιπλέον στόχος των πόρων που επιδιώκει να κινητοποιήσει το υπουργείο είναι και η «διασφάλιση του κοινωνικού κεκτημένου». Αυτό το πετυχαίνει μέσα από την εφαρμογή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. μικροπιστώσεις στον αγροτικό κλάδο, ενίσχυση αυτοαπασχόλησης) που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Αλλά θα δοθεί και έμφαση, μέσω στοχευμένων εργαλείων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και στην προάσπιση του κοινωνικού ιστού.

  Συνολικά τα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι δομημένα στις μορφές των επιχορηγήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, της δανειοδότησης με επιδότηση μέρους του επιτοκίου, των εγγυήσεων και των μικροπιστώσεων. Για τις τελευταίες δεν υπάρχει ακόμη το θεσμικό πλαίσιο για την ανεξάρτητη λειτουργία φορέων μικροπιστώσεων, ωστόσο σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες αυτό θα είναι έτοιμο το αργότερο εντός του πρώτου διμήνου του 2019.

  Επιχορηγήσεις

  Οι επιχορηγήσεις θα δίνονται μέσω των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ο προϋπολογισμός του οποίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ανέρχεται στα 4,9 δισ. ευρώ, και του αναπτυξιακού νόμου.

  Οι δανειοδοτήσεις, οι εγγυήσεις και οι μικροπιστώσεις θα χορηγούνται μέσω του ΕΤΕΑΝ, ενώ μεγάλη εισφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αναμένεται και από τα ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών. Ηδη είναι ενεργό το Equi Fund, που εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει επενδύσεις της τάξεως του 1 δισ. ευρώ, αλλά και της επενδυτικής πλατφόρμας του ΤΑΝΕΟ και της Mubadala, η οποία σύντομα θα ενεργοποιηθεί με αρχικούς πόρους 400 εκατ. ευρώ.

  Ανάμεσα στα εμβληματικά προγράμματα που βρίσκονται σε προετοιμασία ή έχουν προκηρυχθεί είναι:

  1. EQUI FUND – Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)

  Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.

  Συνολικά κεφάλαια: 1 δισ. ευρώ.

  Ορια χρηματοδότησης: Κατά περίπτωση.

  Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες ΜμΕ, νεοφυείς, τεχνοβλαστοί.

  Συγκριτικό πλεονέκτημα: Κάλυψη χρηματοδοτικού κενού.

  Χρόνος διάθεσης: Η πλατφόρμα είναι ενεργή.

  2. Ταμείο Υποδομών

  Είδος χρηματοδότησης: Δάνεια.

  Συνολικά κεφάλαια: 643,5 εκατ. ευρώ.

  Ορια χρηματοδότησης: Κατά περίπτωση.

  Ωφελούμενοι: Δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς και ΣΔΙΤ που θα υλοποιήσουν μικρά και μεσαία έργα, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

  Συγκριτικό πλεονέκτημα: Κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης.

  Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

  3. Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

  Είδος χρηματοδότησης: Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού).

  Συνολικά κεφάλαια: 384 εκατ. ευρώ.

  Κεφάλαια κίνησης: 10.000-300.000 ευρώ, διάρκειας 48 μηνών.

  Επενδυτικού σκοπού: 10.000-800.000 ευρώ, διάρκειας 5-12 ετών.

  Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων.

  Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο, μειωμένο κατά 50%.

  Χρόνος διάθεσης: Διατίθεται ήδη και θα τερματιστεί με την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

  4. ΤΕΠΙΧ ΙΙ (κεφάλαια κίνησης)

  Είδος χρηματοδότησης: Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού).

  Συνολικά κεφάλαια: 915 εκατ. ευρώ.

  Κεφάλαια κίνησης: 10.000-500.000 ευρώ, διάρκειας 24-60 μηνών.

  Επενδυτικού σκοπού: 25.000-1,5 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5-10 ετών.

  Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων.

  Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο, μειωμένο κατά 40%.

  Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

  5. ΤΕΠΙΧ ΙΙ (εγγυοδοσία)

  Είδος χρηματοδότησης:  Εγγυοδοσία.

  Συνολικά κεφάλαια: 100 εκατ. ευρώ.

  Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου: 80%.

  Ανώτατο όριο ζημιάς χαρτοφυλακίου δανείων: 25%.

  Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων.

  Συγκριτικό πλεονέκτημα:

  ∙      Ενέχει θέση καλύμματος στο 80% για τα χορηγούμενα τραπεζικά δάνεια.

  ∙      Η υφιστάμενη δομή παροχής εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκιο δανείων συνεπάγεται δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίου δανείων συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.

  Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

   

  6. ΤΕΠΙΧ ΙΙ (μικροπιστώσεις)

  Είδος χρηματοδότησης: Μικροπίστωση.

  Συνολικά κεφάλαια: 50 εκατ. ευρώ.

  Ορια χρηματοδότησης: Μέχρι 25.000 ευρώ.

  Ωφελούμενοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ.

  Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση άνευ εξασφαλίσεων.

  Χρόνος διάθεσης: Εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης.

   

   

  Αφιερώματα
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Μαχητικά και ιστιοφόρα Τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη περνούσαν συνέχεια πάνω από την Ικαρία. Μια μαυροντυμένη γυναίκα με ροζιασμένο πρόσωπο και τα κατάλευκα... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk