Η αγορά εργασίας παγκοσμίως έχει καταστεί άκρως ανταγωνιστική, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να προσελκύσουν εργαζόμενους από οπουδήποτε προκειμένου να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να παράξουν διεθνώς εμπορεύσιμα και καινοτόμα προϊόντα. Στην εξέλιξη αυτή συμβάλλει καθοριστικά η αέναη εξέλιξη και εκθετική επέκταση των νέων τεχνολογιών, καθότι η διασύνδεση με την επιχείρηση μπορεί να επιτευχθεί με σύγχρονα ψηφιακά μέσα από οπουδήποτε, χωρίς φυσική παρουσία.

Ο ανταγωνισμός είναι εντεινόμενος και εντός Ε.Ε. και στην Ελλάδα, καθώς παρατηρείται μεγάλη στενότητα στην αγορά εργασίας.

Τα κίνητρα από την πλευρά των επιχειρήσεων παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην προσέλκυση στελεχών με εξειδίκευση. Μία σημαντική παράμετρος είναι ότι ο υποψήφιος εργαζόμενος υψηλών προσόντων και δεξιοτήτων, έχει σήμερα μεγαλύτερη δύναμη από ποτέ στο να επιδιώξει να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του, διεκδικώντας τη θέση εργασίας που του ταιριάζει, καθώς αξιολογεί και αυτός την επιχείρηση. Οπωσδήποτε η επωνυμία, η αναγνωρισιμότητα, η φήμη, οι αρχές και η κουλτούρα της επιχείρησης, πρέπει να συμβαδίζουν με τις ανησυχίες και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και ανέλιξης των εργαζομένων. Τα προσαρμοστικά και ευέλικτα προγράμματα εργασίας που μπορούν να πραγματοποιηθούν και εξ αποστάσεως, είναι φιλικά για τους εργαζόμενους γονείς, τους  φροντιστές και τους ταλαντούχους εργαζόμενους που αρέσκονται να εργάζονται βάσει πρότζεκτ για την επίτευξη συγκεκριμένων παραδοτέων. Τα οικονομικά κίνητρα με ανταγωνιστικούς μισθούς, είναι πολύ σημαντικά επίσης, συνδυαζόμενα με επιπρόσθετες παροχές, όπως είναι τα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών υγείας, η διανομή κερδών, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, οι παροχές προς τα παιδιά των εργαζομένων γονέων. Για τα οικονομικά κίνητρα είναι απαραίτητη η διεξαγωγή έρευνας για τους μισθούς σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας ανάλογα και με το επίπεδο των δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθότι οι δεξιότητες και όχι το επάγγελμα ή το πτυχίο αποτελούν κύριο προσόν για την κάλυψη της θέσης εργασίας.

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν και τα μπόνους πρόσληψης που είναι ένα εφάπαξ ποσό κατά την πρόσληψη, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο και για άλλους υποψήφιους εργαζόμενους. Οι προδιαγραφές για την επαγγελματική υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι επίσης ένα σημαντικό κίνητρο που αντανακλά στην αποδοτικότητα των εργαζομένων, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας και ευεξίας τους. Οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι επιζητούν μια γρήγορη εξέλιξη, γεγονός που απαιτεί και έξυπνο οργανωτικό σχεδιασμό από την πλευρά των επιχειρήσεων. Οι συνεχείς ανακατατάξεις στην οικονομία, η ανάγκη για γρήγορη και συνεχή προσαρμογή στη διαρκώς μεταβαλλόμενη λόγω των τεχνολογιών αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τις μεγα-κρίσεις (υγειονομική, κλιματική), έχουν αυξήσει την ανασφάλεια των εργαζομένων, που επιζητούν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την επαγγελματική ανέλιξη, ενώ οι επιχειρήσεις που το παρέχουν έχουν πλεονέκτημα στην προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς είναι γενικός διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία στο υπουργείο Εργασίας και και Κοινωνικής Ασφάλισης.