Έκτακτη μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ με τη μορφή δανείων για την ενίσχυση της σταθερότητας στην Ουκρανία, ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Συμβούλιο ενέκρινε την συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν, εντός 21 ημερών.

«Η ΕΕ προχώρησε με ταχεία διαδικασία τη χορήγηση της οικονομικής αυτής συνδρομής στην Ουκρανία, καθώς οι τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας. Οι επίμονες απειλές κατά της ασφάλειας έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική εκροή κεφαλαίων. Η Ουκρανία χάνει την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των επιπτώσεών της στην οικονομική κατάσταση» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Η ΕΕ ενέργησε γρήγορα και αποφασιστικά για να βοηθήσει την Ουκρανία. Μέσα σε 21 ημέρες ολοκληρώσαμε τις απαιτούμενες εργασίες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί πλέον να είναι στη διάθεση της Ουκρανίας μακροοικονομική συνδρομή ύψους 1,2 δισ. ευρώ» σχολίασε ο Μπρουνό Λε Μερ.

Η εν λόγω μακροοικονομική συνδρομή έκτακτης ανάγκης θα έχει διάρκεια 12 μηνών και θα περιλαμβάνει δύο εκταμιεύσεις:

Η αποδέσμευση της πρώτης δόσης, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των πολιτικών προαπαιτούμενων και της ικανοποιητικής εφαρμογής του προγράμματος του ΔΝΤ, πρόκειται να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έγκριση της προαναφερόμενης πρότασης, με την έναρξη ισχύος του μνημονίου συνεννόησης το οποίο θα συμφωνήσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της ΕΕ και η Ουκρανία σχετικά με συγκεκριμένα διαρθρωτικά μέτρα πολιτικής.

Η εκταμίευση της δεύτερης δόσης θα συναρτηθεί από την αδιάλειπτη ικανοποιητική εφαρμογή τόσο του προγράμματος του ΔΝΤ όσο και των μέτρων πολιτικής που θα προβλέπει το μνημόνιο συνεννόησης. Το μνημόνιο συνεννόησης στο πλαίσιο του οποίου θα χορηγηθεί η εν λόγω μακροοικονομική συνδρομή έκτακτης ανάγκης αναμένεται να εστιάσει σε περιορισμένο αριθμό εφικτών, βραχυπρόθεσμων δράσεων πολιτικής στους πλέον επείγοντες τομείς προτεραιότητας, όπως η ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και σταθερότητας, η διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, καθώς και η ενέργεια.

Ιστορικό

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2017, φέρνει την Ουκρανία και την ΕΕ πιο κοντά. Εκτός από την προώθηση βαθύτερων πολιτικών δεσμών, ισχυρότερων οικονομικών διασυνδέσεων και του σεβασμού των κοινών αξιών, η συμφωνία έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο για την επιδίωξη ενός φιλόδοξου προγράμματος μεταρρυθμίσεων, με επίκεντρο την καταπολέμηση της διαφθοράς, ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, το κράτος δικαίου και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Η ΕΕ έχει προσφέρει διαχρονική στήριξη για τις μεταρρυθμίσεις αυτές, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της παραγωγικότητας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου μεσοπρόθεσμα.

Ανάμεσα σε άλλα μέσα στήριξης, μεταξύ 2014 και 2021, η ΕΕ στήριξε την Ουκρανία με πέντε διαδοχικές πράξεις μακροοικονομικής συνδρομής συνολικού ύψους 5 δισ. € σε δάνεια.

Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ήδη επισφαλή οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ουκρανίας. Οι επίμονες απειλές κατά της ασφάλειας έχουν προκαλέσει σημαντική εκροή κεφαλαίων.

Την 1η Φεβρουαρίου 2022, μπροστά στην απώλεια πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των επιπτώσεών της στην οικονομική κατάσταση στην Ουκρανία, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη χορήγηση νέας μακροοικονομικής συνδρομής ύψους 1,2 δισ. € με τη μορφή δανείων για την προώθηση της σταθερότητας στην Ουκρανία.