Στο νομοσχέδιο για τις δωρεές σε πολιτικούς έως 200 ευρώ που κατατίθεται, δεν συμπεριλαμβάνεται το χαρτζιλίκι των 150 ευρώ στους νέους, οι οποίοι, μπορεί μεν να μην είναι πολιτικοί, αλλά δεν παύει να είναι οι χαϊδεμένοι ψηφοφόροι των πολιτικών.

Όπως το καλό είναι η τελευταία επινόηση του κακού, έτσι και το χαρτζιλίκι μου φαίνεται ως η τελευταία επινόηση του δώρου. (Προφανώς διότι οι πολιτικοί δεν χαρτζιλικώνονται).