Το πρώτο, για το εργοστάσιο που έκλεισε ενώ η αντιπροσωπεία του λειτουργεί.

Το δεύτερο, για την αντιπροσωπεία που δυσκολεύεται ενώ το εργοστάσιο συνεχίζει.

Τώρα,  ένα Συνέδριο  για την τιμή  του αίματος – μετά το πριμ στους εμβολιασμούς –  το περιμένω  από  την Κυβέρνηση το ταχύτερο.