Τηλεδιάσκεψη: Κυριάκου Μητσοτάκη – Μαργαρίτη Σχοινά

Συζήτησαν τις πολύπλευρες επιπτώσεις της πανδημίας και τις στρατηγικές αντιμετώπισής τους

Ï Ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò óõììåôÝ÷åé óôçí ôçëåäéÜóêåøç ôùí áñ÷çãþí êñáôþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ìå èÝìá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ êïñïíïúïý, ôçí ÐÝìðôç 26 Ìáñôßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

Τηλεδιάσκεψη με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά, είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι πολύπλευρες επιπτώσεις της πανδημίας και οι στρατηγικές αντιμετώπισής τους, με συντονισμένες δράσεις και μέτρα για τη δυναμική επανεκκίνηση των οικονομιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη στήριξης του τουρισμού, τομέα ιδιαίτερα κρίσιμου για την ελληνική οικονομία.

Πολιτική
Σίβυλλα
  • Ερμής… νέας εποχής Μια σταγόνα από τη ροζ Churchill σαμπάνια κύλισε στα χειροποίητα Berlutti παπούτσια του Φίφη Δελμούζου-Κασσανδρή. Ο μεγαλοβιομήχανος, χρυσός κληρονόμος,... ΣΙΒΥΛΛΑ
Helios Kiosk