Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου 200 εκατ. από τον ΟΠΑΠ

Η διοίκηση εξετάζει την πιθανότητα νέας έκδοσης το προσεχές διάστημα

Σε προπληρωμή ομολόγου που είχε εκδοθεί το 2017 ύψους 200 εκατ. ευρώ προχωρεί ο ΟΠΑΠ.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας, η προπληρωμή θα λάβει χώρα την 23.03.2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4.2 του Προγράμματος ΚΟΔ («Προπληρωμή»). Στο πλαίσιο της Προπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, και β) οι μέχρι την 23.03.2020 δεδουλευμένοι τόκοι, ανά ομολογία. Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό 1.017,694444 ευρώ που αναλύεται σε 1.000 ευρώ ονομαστική αξία, πλέον μικτού ποσού τόκων ύψους 17,694444 ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς, προτίθεται να εξετάσει την πιθανότητα έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού δανείου στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk