Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας τοποθετήκε από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο ο Ηλίας Ξηρουχάκης. Η τοποθέτηση έγινε μετά από διεθνή διαγωνισμό, ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής επιλογής του ΤΧΣ (άρθρο 4Α του Ν. 3864/2010) και έγκρισης του Euroworking Group.

Η διαδικασία επιλογής συντονίστηκε από τη μεγαλύτερη διεθνώς εταιρία αξιολόγησης και επιλογής ανώτατων στελεχών (παράρτημα Ουγγαρίας).

Ο κ. Ξηρουχάκης διαθέτει εκτενή (25ετή) εμπειρία σε  ανώτατες διοικητικές θέσεις εταιριών του τραπεζικού τομέα, του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι περισσότερες  από τις εταιρίες στις οποίες έχει εργαστεί στο παρελθόν αποτελούν παγκόσμιους ηγέτες (Global Leaders) στους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Eίναι απόφοιτος του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London Metropolitan University) από το οποία διαθέτει πτυχίο Batchelor (Bachelor of Arts – Honours) στις επιστήμες της διοίκησης με ειδίκευση στην οικονομετρία και τα υποδείγματα επιχειρησιακών προβλέψεων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master στα Μακροοικονομικά της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Μaster of Arts in Economics) από το Πανεπιστήμιο Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου, με εξειδίκευση στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση, τη νομισματική πολιτική της Ένωσης και το κοινό νόμισμα. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Μaster of Business Administration (MBA) στην Τραπεζική διοίκηση με εξειδίκευση στη διαχείριση Κινδύνων (πιστωτικών και λειτουργικών) και τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

O κ. Ξηρουχάκης ήταν από τον Ιανουάριο του 2018 μέλος της τριμελούς εκτελεστικής επιτροπής του Ταμείου (εκπρόσωπος την Τράπεζας της Ελλάδος). Ήταν το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου που μεταξύ άλλων καθηκόντων (εταιρική διακυβέρνηση τραπεζών, διαχείριση κινδύνων κλπ) είχε οριστεί υπεύθυνος  για την ενίσχυση του ρόλου του Ταμείου στη διευκόλυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων/δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία έχει συμμετοχή.

Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά από ιδρύσεως του Ταμείου που ο ορισμένος εκπρόσωπος απο την τράπεζα της Ελλάδος στην Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει μεταγενέστερα και καθήκοντα αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΧΣ.

To Tαμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι μέτοχος (με ειδικά προνόμια) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αλλά και της τράπεζας Αττικής (13% των δικαιωμάτων ψήφου).