Η τιμολογιακή πολιτική απογοητεύει τους επιβάτες του σιδηροδρόμου

Παράπονα για την τιμολογιακή πολιτική στον σιδηρόδρομο εκφράζουν οι επιβάτες για το 2017

Παράπονα για την τιμολογιακή πολιτική στον σιδηρόδρομο εκφράζουν οι επιβάτες για το 2017, βάσει της επεξεργασίας ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που συλλέγει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το επιβατικό κοινό είναι οι τιμές των εισιτηρίων, καθώς και τα θέματα επιστροφής κομίστρου, συμψηφισμού ή αλλαγής εισιτηρίου.

Η οργάνωση ενός πλαισίου συστηματικής καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες των σιδηροδρομικών υπηρεσιών αποτελούν τον σκοπό της ΡΑΣ, που είναι ο εθνικός φορέας επιβολής της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007.

Όπως έδειξε η επεξεργασία των στοιχείων, στις πέντε πρώτες σε αριθμό παραπόνων κατηγορίες, μετά τα «Τιμολογιακά» ακολουθούν τα «Λοιπά», στα οποία περιλαμβάνονται παράπονα που αφορούν προτάσεις επανεκτίμησης παλιών δρομολογίων ή δημιουργίας νέων, διευκολύνσεις πληρωμών, παράπονα για έλλειψη θέρμανσης–ψύξης  ή εξαερισμού εντός των αμαξοστοιχιών κ.λπ., οι «Καθυστερήσεις», οι «Πληροφορίες» και το «Προσωπικό». Αυτές οι πέντε κατηγορίες συγκεντρώνουν το 83,91% του συνόλου των παραπόνων.

Σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης της ΡΑΣ, είναι οι σημαντικές ελλείψεις που εντοπίζονται στην πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλες τις υποδομές, όπως ανελκυστήρες που δεν βρίσκονται σε λειτουργία, έλλειψη ραμπών κ.λπ.

Ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης του επιβατικού κοινού

Εντός του πεδίου ελέγχου της ΡΑΣ, που επί του παρόντος εμπίπτουν μόνον οι κατηγορίες: Ασφάλεια, Πληροφορίες, ΑμεΑ και Προσβασιμότητα και Προσωπικό, υπάρχουν ήδη προτάσεις βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στον τομέα της ασφάλειας, καθίσταται σαφές από τη μελέτη ότι υπάρχει ανάγκη αδιάλειπτης ενημέρωσης του επιβατικού κοινού εντός και εκτός συρμών για την ύπαρξη εκτάκτων περιστατικών/συμβάντων. Επίσης, για ύπαρξη επαρκούς φωτισμού και καμερών σε καίρια σημεία στους σταθμούς, ώστε να αποθαρρύνονται πιθανές παραβατικές συμπεριφορές, καθώς και συνεργασίας μεταξύ των Σιδηροδρομικών Φορέων και των Δημόσιων Αρχών, προκειμένου να ορισθούν και να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική ασφάλεια των επιβατών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Οι γραπτές ανακοινώσεις, οι οθόνες, καθώς και το ηχητικό σύστημα αναγγελιών πρέπει να είναι πάντοτε ενημερωμένα, οι γραπτές ανακοινώσεις να γίνονται στην ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον σε μια ακόμη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση στην αγγλική. Βάσει των προτάσεων της ΡΑΣ, είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν σε όλους τους σταθμούς ηλεκτρονικές οθόνες, μέσω των οποίων θα ενημερώνεται το επιβατικό κοινό σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη και την αναχώρηση των αμαξοστοιχιών.

Από τη μελέτη προκύπτει ακόμη ότι οι επικοινωνιακές ικανότητες των υπαλλήλων χρήζουν βελτίωσης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω τακτικών σεμιναρίων επικοινωνίας, διαχείρισης/εξυπηρέτησης πελατών, τεχνικών επίλυσης παραπόνων, διαχείρισης κρίσεων, συγκρούσεων και παροχής πρώτων βοηθειών, τα οποία θα διαμορφώνονται ανάλογα με τα θέματα που προκύπτουν.

Βελτίωση της προσβασιμότητας για τα Άτομα με Αναπηρία

Οι προτάσεις αντιμετώπισης σε αυτή την κατηγορία αφορούν στα θέματα της λειτουργίας των κυλιόμενων κλιμάκων, της λειτουργίας των ανελκυστήρων, της ύπαρξης αιθουσών αναμονής ή της λειτουργίας αυτόματων ταμείων. Επισημαίνεται δε από τη ΡΑΣ ότι τα ζητήματα αυτά θα λυθούν οριστικά με τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων και του Διαχειριστή Υποδομής (εν προκειμένω του ΟΣΕ) με πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις ή μέσω διεταιρικών συμβάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΡΑΣ, στο Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής (ΕΣΕ) για την ΤΠΔ «Προσβασιμότητα του Σιδηροδρομικού Συστήματος της Ένωσης για άτομα με αναπηρία και άτομα μειωμένης κινητικότητας», που έχει συνταχθεί από το Υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΡΑΣ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΓΑΙΑΟΣΕ, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ΕΣΑμεΑ), αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και γίνεται σχεδιασμός δράσεων για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε συρμούς και σταθμούς.

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk