• Αναζήτηση
 • Στο τραπέζι συντάξεις, συμβάσεις και διαιτησία

  Επανυπολογισμός παλαιών και έκδοση νέων συντάξεων, επαναξιολόγηση των θεσμών της μεσολάβησης και της διαιτησίας (ΟΜΕΔ), επίλυση του προβλήματος αντιπροσωπευτικότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, όπως και η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας είναι ορισμένα από τα προαπαιτούμενα τα οποία καλείται να υλοποιήσει το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης που ξεκινά - σε τεχνικό επίπεδο - αύριο Δευτέρα.

  Επανυπολογισμός παλαιών και έκδοση νέων συντάξεων, επαναξιολόγηση των θεσμών της μεσολάβησης και της διαιτησίας (ΟΜΕΔ), επίλυση του προβλήματος αντιπροσωπευτικότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, όπως και η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας είναι ορισμένα από τα προαπαιτούμενα τα οποία καλείται να υλοποιήσει το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης που ξεκινά – σε τεχνικό επίπεδο – αύριο Δευτέρα.
  Η τέταρτη αξιολόγηση περιλαμβάνει… ουρές μεταρρυθμίσεων σε Ασφαλιστικό, εργασιακά και κοινωνική πρόνοια που συμφωνήθηκαν και θεσμοθετήθηκαν κατά τις τρεις προηγούμενες αξιολογήσεις.
  Στα εργασιακά περιλαμβάνεται η υποχρέωση για επανεξέταση της λειτουργίας της διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το υπουργείο Εργασίας έχει αναθέσει τη διενέργεια  μελέτης στην οποία θα στηριχθεί η επαναξιολόγηση των θεσμών της μεσολάβησης και της διαιτησίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Μάλιστα η μελέτη στηρίζει τη θέση του υπουργείου για εφαρμογή του δικαιώματος της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, κάτι που αποτελεί θέση και των συνδικάτων. Η ΓΣΕΕ σε υπόμνημά της σημειώνει ότι η μελέτη είναι σε πλήρη συμφωνία με τις θέσεις της Συνομοσπονδίας, ενώ ταυτοχρόνως ζητεί την επιστροφή της λειτουργίας των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

  Μηχανισμός

  Ταυτοχρόνως, στον τομέα των εργασιακών αναζητείται η δημιουργία ενός μηχανισμού αντιπροσωπευτικότητας των φορέων που διαπραγματεύονται τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Ηδη το υπουργείο σε έναν πρώτο γύρο διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους άκουσε τις απόψεις τους για το θέμα αυτό, το οποίο θα τεθεί στις συζητήσεις με τους θεσμούς.
  Στον τομέα των συντάξεων, πρόβλημα διαπιστώνεται με την έκδοση του συνόλου των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης έως τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα την έκδοση όλων των αιτήσεων για κύρια σύνταξη που υποβλήθηκαν έως το τέλος του 2016 (περίπου 23.200 αιτήσεις) καθώς και το 30% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ το 2017 (συνολικά 68.250). Οσο για τις επικουρικές, το Μνημόνιο ορίζει ότι θα πρέπει να  προχωρήσει στην έκδοση τουλάχιστον 13.800 συντάξεων, οι αιτήσεις των οποίων υποβλήθηκαν την περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2016.
  Αναλυτικά τα προαπαιτούμενα του υπουργείου Εργασίας είναι τα εξής:
  1. Ενιαία βάση δεδομένων για τις οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στο ΚΕΑΟ.
  2. Ολοκλήρωση του επανυπολογισμού των παλαιών και έκδοση των νέων εκκρεμών συντάξεων έως τον Ιούλιο.
  3. Εκδοση της υπουργικής απόφασης που θα ορίζει όλες τις λεπτομέρειες για την κατάργηση του ΕΚΑΣ το 2019.
  4. Πλήρης εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Μέσα σε έναν μήνα από την απόφαση του ΣτΕ για τον οργανισμό και τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΦΚΑ θα πρέπει να υπογραφεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
  5. Η πλήρης ένταξη όλων των ασφαλισμένων και των συναφών δεδομένων στον EΦKA, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών του αρμόδιου προσωπικού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς και όλων των νομικών ή διοικητικών βημάτων που απαιτούνται για την πραγματική μεταφορά βάσεων δεδομένων, λογισμικού και υποδομής πληροφορικής,
  6. Δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού που θα αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα στις διαπραγματεύσεις για τις κλαδικές συμβάσεις. Η κυβέρνηση, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συμφωνία με τους θεσμούς, θα πρέπει να αναπτύξει ένα αξιόπιστο διοικητικό σύστημα για την εκτίμηση της αντιπροσωπευτικότητας. Στόχος είναι να βρεθεί  τρόπος διακρίβωσης του αριθμού των επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε κλάδο αλλά και του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν.
  7. Το υπουργείο, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να επανεξετάσει τις τρέχουσες διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Προσαρμογή του υφιστάμενου καθεστώτος στα δεδομένα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητεί επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.
  8. Διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων του υπουργείου Εργασίας, του υπουργείου Οικονομικών, των ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από την αδήλωτη εργασία.

  Η ΓΣΕΕ αμφισβητεί Αχτσιόγλου

  Ευθεία αμφισβήτηση από τη ΓΣΕΕ του ισχυρισμού της υπουργού Εργασίας, κυρίας Εφης Αχτσιόγλου για αυτόματη επιστροφή των αρχών των συλλογικών συμβάσεων, για την επεκτασιμότητα, δηλαδή τη δυνατότητα του υπουργείου Εργασίας να επεκτείνει σε όλες τις επιχειρήσεις ενός κλάδου ή επαγγέλματος μια κλασική συλλογική σύμβαση, όπως και για την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των συμβάσεων (οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις υπερισχύουν έναντι των δυσμενέστερων).

  Η ΓΣΕΕ στο υπόμνημα που έστειλε στην υπουργό Εργασίας ουσιαστικά αμφισβητεί αυτό που – επανειλημμένως – ισχυρίζεται η υπουργός: πως δηλαδή οι δύο αυτές βασικές αρχές των συμβάσεων έχουν επανέλθει με νόμο και θα τεθούν σε ισχύ τον Αύγουστο.

  Εάν ισχύει αυτό, για ποιον λόγο η ΓΣΕΕ επανέρχεται και ζητεί:
  Πρώτον: Να αποκατασταθεί η δυνατότητα επέκτασης – κήρυξης γενικά υποχρεωτικών κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ. Στη θέση αυτή συμφωνούν και οι εργοδοτικές οργανώσεις, αφού το μέτρο της επέκτασης προστατεύει τις επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις ίδιες από τη συρρίκνωση στην οποία οδηγεί η αποχώρηση των μελών τους.
  Δεύτερον: Να αποκατασταθεί η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στη συρροή κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών με επιχειρησιακές ΣΣΕ και να καταργηθεί η πρόβλεψη του Ν. 4024/2011, άρθρο 37, παρ. 7, σύμφωνα με την οποία η επιχειρησιακή ΣΣΕ υπερισχύει κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ κατά παρέκκλιση της αρχής της ισχύος της ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο διάταξης.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk