• Αναζήτηση
 • Ανησυχία στην κυβέρνηση από τις προτάσεις Κομισιόν για περικοπές στην ΚΑΠ

  Η συρρίκνωση των δαπανών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ιδιαίτερα του δεύτερου πυλώνα που αφορά στα

  Η συρρίκνωση των δαπανών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ιδιαίτερα του δεύτερου πυλώνα που αφορά στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης,  καθώς και η αύξηση των ορίων εθνικής συγχρηματοδότησης, ανησυχούν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως προκύπτει από τις προτάσεις της Κομισιόν για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη γεωργία μειώνεται σε σχέση με το υφιστάμενο, παρότι συνολικά ο προϋπολογισμός αυξάνεται.

  «Η ΚΑΠ, δυσανάλογα, φαίνεται ότι θα σηκώσει ένα μεγάλο μέρος του φορτίου που προκύπτει από το Brexit και τις νέες προτεραιότητες (Άμυνα, Μεταναστευτικό, Φύλαξη συνόρων κλπ) που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν μειώσεις στις άμεσες ενισχύσεις των γεωργών μας αλλά και σημαντικές μειώσεις στο συνολικό φάκελο που αφορά στον Πυλώνα ΙΙ της Αγροτικής Ανάπτυξης», ανέφερε σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την ρύθμιση των αγροτικών δανείων.
  Βάσει εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι συγκεκριμένες μειώσεις δεν θα είναι μεγαλύτερες από 3,9% για τις άμεσες ενισχύσεις των γεωργών (Πυλώνας Ι) και 5% συνολικά για την ΚΑΠ (Πυλώνας Ι και ΙΙ). Για τους Έλληνες αγρότες, το συγκεκριμένο ποσοστό «μεταφράζεται» περίπου σε 100 εκατ. ευρώ λιγότερα τον χρόνο όσον αφορά στις άμεσες ενισχύσεις. Σε σχέση με τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, η συρρίκνωση των κονδυλίων εκτιμάται ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη και να φτάσει ακόμη και το 6%, εκτός εάν καλυφθεί ένα μέρος των απωλειών, αυξάνοντας τα όρια της εθνικής συγχρηματοδότησης.
  Σύμφωνα με τη Farm Europe (ευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης) οι συνολικές απώλειες για τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της ΚΑΠ θα μειωθούν κατά 11,71%, κατά μέσο όρο, για την περίοδο 2021-2027 (μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση και -16% για το 2027), με ρυθμό πληθωρισμού 2%.
  Ενημέρωση του πρωθυπουργού
  «Όπως αντιλαμβάνεστε, ποικίλουν οι εκτιμήσεις αναλόγως του βαθμού που λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός στην ΕΕ. Από πλευράς μας, ως κυβέρνηση, θα δώσουμε τη μάχη, και για το σκοπό αυτό θα ενημερώσω άμεσα τον πρωθυπουργό για τις απόψεις μας, ώστε οι απώλειες αυτές να καταστούν όσο το δυνατό μικρότερες για τον κόσμο της γεωργίας και αν είναι δυνατό να εξαλειφθούν», επεσήμανε ο κ. Αποστόλου.
  Ωστόσο, υπάρχει και πιο δυσμενές σενάριο, καθώς μια ομάδα κρατών – μελών πιέζουν για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις του προϋπολογισμού συνολικά αλλά και στο τμήμα που αφορά στην ΚΑΠ.
  «Οι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί μας ανά στρέμμα βρίσκονται στην κορυφή της ΕΕ και περίπου στο διπλάσιο του μέσου όρου ευρωπαϊκά, για μια σειρά από λόγους που δεν είναι της παρούσης. Όλο το προηγούμενο διάστημα στις συζητήσεις για την ΚΑΠ, δουλέψαμε συστηματικά για να πείσουμε τα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες ότι, η ενίσχυση με βάση την έκταση δεν αποτελεί την συνολική και την πιο αντικειμενική εικόνα για την κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των γεωργών της ΕΕ. Για να είναι κανείς αντικειμενικός πρέπει να λάβει υπόψη μια σειρά παραμέτρων όπως το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, την κατανομή των ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, την ιδιαιτερότητα και την πολυμορφία της ελληνικής γεωργίας, το εύρος της διαφοράς μεταξύ του γεωργικού εισοδήματος και του εισοδήματος από τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες για κάθε κράτος – μέλος», σημείωσε ο κ. Αποστόλου.
  Και πρόσθεσε: «Καταφέραμε να πείσουμε ότι αν η εξωτερική σύγκλιση, όπως λέγεται, πραγματοποιηθεί σε βάρος μερικών μόνο χωρών και με βάση την απόσταση που χωρίζει τις άμεσες ενισχύσεις τους από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, τότε οι συνέπειες θα είναι πολύ σημαντικές για τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις της χώρας μας και όχι μόνο της χώρας μας».
  Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά αναμένει τις συζητήσεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου, όπως υπογράμμισε ο κ. Αποστόλου, θα δώσει τη μάχη ώστε οι απώλειες για τον αγροδιατροφικό τομέα να είναι μικρότερες από τις προτεινόμενες.
  Οικονομία