Άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογούμενοι μπορούν μέσω της ιστοσελίδας www.aade.gr ή www.gsis.gr να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να υποβάλουν τα έντυπα της εφορίας.

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε την αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). Μπορείτε επίσης να δείτε και να εκτυπώσετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός σας και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.

Πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά υπάρχει ειδικός κωδικός για δήλωσης φιλοξενίας από τον φιλοξενούντα όπως καλείται να συμπληρώσει το ΑΦΜ του φιλοξενούμενου, την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που τον φιλοξενεί καθώς και τους μήνες φιλοξενίας.

Οσον αφορά στις αποδείξεις δαπανών, το υπουργείο Οικονομικών έχει πάρει στοιχεία από τις τράπεζες και με μορφή πληροφοριακών στοιχείων ενημερώνει τους φορολογούμενους για τα ποσά που πρέπει οι ίδιοι να αναγράψουν στους κωδικούς 049, 050.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις οδηγίες για τη συμπλήρωση του εν λόγω κωδικού, στα ποσά δαπανών πιθανόν να περιλαμβάνονται δαπάνες που δεν μειώνουν το φόρο (αγορά οχημάτων, σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών) οι οποίες δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συμπλήρωση των κωδ.049-050.

Τα παραπάνω ποσά δαπανών (συμπληρώνονται στους κωδ. 049-050 για Υπόχρεο και Σύζυγο/Μ.Σ.Σ. αντίστοιχα, μετά την αφαίρεση των δαπανών που δεν μειώνουν το φόρο εισοδήματος.