• Αναζήτηση
 • Οι συστάσεις των τραπεζών για τη μετοχή του ΟΤΕ

  Καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση του μεριδίου της στον ΟΤΕ το 2018, η αναμενόμενη αύξηση των μερισμάτων θα αποτυπωθεί και στην πορεία της μετοχής του οργανισμού εκτιμούν ξένες τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες, θεωρώντας πως η εταιρεία, όπου η γερμανική Deutsche Telekom κατέχει το 40%, παρουσιάζει έναν ισχυρό ισολογισμό, ενώ οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στηρίζουν την ανάπτυξή του και την ηγετική του θέση στην αγορά.

  Καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση του μεριδίου της στον ΟΤΕ το 2018, η αναμενόμενη αύξηση των μερισμάτων θα αποτυπωθεί και στην πορεία της μετοχής του οργανισμού εκτιμούν ξένες τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες, θεωρώντας πως η εταιρεία, όπου η γερμανική Deutsche Telekom κατέχει το 40%, παρουσιάζει έναν ισχυρό ισολογισμό, ενώ οι συνεχιζόμενες επενδύσεις (θα κορυφωθούν στα  800 εκατ. ευρώ το 2017) στηρίζουν την ανάπτυξή του και την ηγετική του θέση στην αγορά.

  Η NBG Securities προχώρησε σε σύσταση «απόδοση καλύτερη της αγοράς» ( Outperform) με τιμή στόχο τα 13,50 ευρώ για τη μετοχή του ΟΤΕ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, ο οργανισμός αναμένεται να κλείσει τη χρήση του 2007 με κύκλο εργασιών 3,84 δισ. ευρώ, αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 1,3 δισ. ευρώ και αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 218 εκατ. ευρώ, τα οποία το 2018 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 301 εκατ. ευρώ.

  Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 12,9 ευρώ εξέδωσε για τη μετοχή του ΟΤΕ η Deutsche Bank, εκτιμώντας πως η εταιρεία θα κλείσει το 2017 με κύκλο εργασιών 3,88 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 203 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της η Eurobank Equities συστήνει «αγορά» για τη μετοχή του ΟΤΕ, μειώνοντας την τιμή στόχο στα 12,6 ευρώ από 12,9 ευρώ προηγουμένως, καθώς περιόρισε ελαφρώς τις εκτιμήσεις της αναφορικά με τις ελεύθερες ταμειακές ροές του Οργανισμού.

  Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή,  το discount ( έκπτωση) έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου με το οποίο διαπραγματεύεται η μετοχή του ΟΤΕ παραμένει στο 30%, με το ύψος του μερίσματος  πάντως να  αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το re-rating της μετοχής.

  Διατηρεί τη σύσταση «αγοράς», μειώνοντας όμως την τιμή στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ στα 12,5 ευρώ από τα 13,5 ευρώ η Bank of America/Merrill Lynch, εκτιμώντας πως η συνέχιση των επενδύσεων στο VDSL αναμένεται να περιορίσει μερικώς τις ταμειακές ροές του οργανισμού. Καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση του μεριδίου της το 2018, η αναμενόμενη αύξηση των μερισμάτων αναμένεται να αποτυπωθεί και στην πορεία της μετοχής.
   

  Οικονομία