• Αναζήτηση
 • Οι προϋποθέσεις για επιστροφή καταθέσεων

  Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος που επικράτησε με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως στο τέλος του Μαΐου 2017, σε συνδυασμό με το ισχυρό τουριστικό ρεύμα της θερινής περιόδου, συνετέλεσε στην ανάκτηση του συνόλου των εκροών του πρώτου πενταμήνου, αλλά και στην ενθαρρυντική αύξηση των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από την αρχή του έτους.

  Οι προϋποθέσεις για επιστροφή καταθέσεων | tovima.gr
  Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος που επικράτησε με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως στο τέλος του Μαΐου 2017, σε συνδυασμό με το ισχυρό τουριστικό ρεύμα της θερινής περιόδου, συνετέλεσε στην ανάκτηση του συνόλου των εκροών του πρώτου πενταμήνου, αλλά και στην ενθαρρυντική αύξηση των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από την αρχή του έτους.
  Η αύξηση των καταθέσεων του ανωτέρω χρονικού διαστήματος προήλθε κατά κύριο λόγο από τα έσοδα των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου και από κεφάλαια που βρίσκονταν εκτός του τραπεζικού συστήματος, κυρίως μετρητά και ρευστοποιήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού. Βασικό ζητούμενο παραμένει η επιστροφή καταθέσεων που έχουν τοποθετηθεί στο εξωτερικό και η αύξηση της αποταμιευτικής δυνατότητας των καταθετών.
  Προϋποθέσεις για την επίτευξη των προσδοκώμενων εισροών καταθέσεων στο σύστημα αποτελούν η διατήρηση της σταθερότητας σε πολιτικό επίπεδο και η ομαλή εφαρμογή και επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων προσαρμογής, που είναι απαραίτητη για τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις οικονομικές προοπτικές της χώρας.
  Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων οδήγησαν σε αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών συναλλαγών, κυρίως με τη χρήση χρεωστικών καρτών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω POS, συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση των κεφαλαίων εντός του τραπεζικού συστήματος και κατά συνέπεια στην αύξηση των καταθέσεων των επιχειρήσεων.
  Στον αντίποδα, αναφορικά με τις καταθέσεις ιδιωτών, η υψηλή φορολογία, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο διεθνές περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ, δυσχεραίνει την προσέλκυση νέων κεφαλαίων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι τα προσφερόμενα από τις ελληνικές τράπεζες επιτόκια για καταθέσεις σε ευρώ είναι από τα υψηλότερα της ευρωζώνης.
  Οι ελληνικές τράπεζες, κατά κύριο λόγο μέσω ειδικών προσφορών σε προθεσμιακές καταθέσεις ή/ και σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα προγράμματα επιβραβεύσεως, έχουν εντείνει το τελευταίο δίμηνο τις προσπάθειες για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου καταθέσεών τους.
  Η Alpha Bank, ανταποκρινόμενη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά καταθετικών προϊόντων και λύσεων που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην προσέλκυση κεφαλαίων, δημιουργώντας υπεραξία για την πελατειακή της βάση.
  Ηδη από το 2013 η Τράπεζα διέγνωσε τις πιθανές συνέπειες από τη μείωση επιτοκίων καταθέσεων, ιδιαίτερα δε των προθεσμιακών, και διέθεσε πρώτη από όλες τις τράπεζες την «Alpha Προθεσμιακή με Βοnus». Με αυτό το καινοτόμο καταθετικό προϊόν η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβραβεύσεως «Βοnus», ώστε να απολαμβάνουν, εκτός από το ανταγωνιστικό επιτόκιο, και χιλιάδες προσφορές σε αγαθά και υπηρεσίες, σε περισσότερα από 4.000 εμπορικά καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
  O κ. Ιωάννης Ιωαννίδης είναι διευθυντής Διευθύνσεως Καταθετικών και Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων της Alpha Bank.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk