• Αναζήτηση
 • Επιδοτήσεις για ξεχασμένα ελαιοτριβεία και αποστακτήρια

  Η μετεγκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός ανενεργών ελαιοτριβείων προκειμένου να επαναλειτουργήσουν μπορεί να επιδοτείται μέσω των δράσεων των Leader, σύμφωνα με τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται σε Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε την περασμένη Πέμπτη. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι οι αλλαγές γίνονται την τελευταία στιγμή, καθώς η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 26 Οκτωβρίου. Επιλέξιμα είναι έργα προϋπολογισμού άνω των 600.000 ευρώ.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Η μετεγκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός ανενεργών ελαιοτριβείων προκειμένου να επαναλειτουργήσουν μπορεί να επιδοτείται μέσω των δράσεων των Leader, σύμφωνα με τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται σε Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε την περασμένη Πέμπτη. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι οι αλλαγές γίνονται την τελευταία στιγμή, καθώς η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 26 Οκτωβρίου. Επιλέξιμα είναι έργα προϋπολογισμού άνω των 600.000 ευρώ.
  Μεταξύ άλλων, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις:

  1. Στην περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας, ενισχύονται οι δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα.

  2. Η δαπάνη για τις μελέτες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας θεωρείται επιλέξιμη μόνο εάν συνδέεται με ειδική δράση ή με τους ειδικούς σκοπούς και στόχους του προγράμματος.

  3. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού.
  Στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την αγορά γης μέχρι την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο δικαιούχος δύναται να προβεί, προσωρινά, σε μίσθωση.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk