• Αναζήτηση
 • Τα Binary Options νέο εργαλείο στο trading

  Ένα νέο επενδυτικό εργαλείο ήρθε στην Ελλάδα. Δίνει τη δυνατότητα ακόμη και στους απαιτητικούς traders να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε μια ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών προϊόντων.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Ένα νέο επενδυτικό εργαλείο ήρθε στην Ελλάδα. Δίνει τη δυνατότητα ακόμη και στους απαιτητικούς traders να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε μια ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών προϊόντων. Προσφέρουν στους επενδυτές έναν άλλο τρόπο διαπραγμάτευσης δεικτών, νομισμάτων, μετοχών και εμπορευμάτων χωρίς προμήθειες και με περιορισμένο κίνδυνο, δηλαδή το ποσό που επένδυσαν.
  Τα binary options είναι παράγωγα προϊόντα – δηλαδή αντί να αγοράσουν ένα συμβόλαιο futures (μελλοντικής εκπλήρωσης) ενός περιουσιακού στοιχείου, οι επενδυτές επενδύουν στο «αν», για παράδειγμα, η αξία του τίτλου θα σημειώσει άνοδο ή πτώση μέσα σε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο, αν η τιμή ενός προϊόντος θα διασπάσει ένα ανώτατο ή κατώτατο όριο που έχει καθορίσει προηγουμένως ο ίδιος ο επενδυτής (one -touch), ή ποιο από δύο περιουσιακά στοιχεία έχει υψηλότερη αγοραία τιμή στη λήξη της συναλλαγής (pairs).
  Σε αντίθεση με τις άλλες μορφές συναλλαγών, στις συναλλαγές binary options, το μέγιστο δυνητικό κέρδος ή η μέγιστη ζημία  καθορίζονται και τα δύο πριν την είσοδό του επενδυτή στη συναλλαγή. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα σε σχέση με τις συναλλαγές των παραδοσιακών συμβολαίων options (δικαιώματα προαίρεσης), όπου οι επενδυτές δεν μπορούν να προβλέψουν πόσα θα κερδίσουν ή θα χάσουν, και η κάθε σταδιακή αύξηση ή μείωση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τελικό αποτέλεσμα του επενδυτή.
  Τι πρέπει να προσέχουμε
  Tα Binary Options αποτελούν έναν καινοτόμο και απλό τρόπο συναλλαγών, ο οποίος παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, έναντι άλλων επενδυτικών εργαλείων καθώς προσφέρει με μικρά κεφάλαια πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα τίτλων που διαπραγματεύονται στις παγκόσμιες αγορές (δείκτες, νομίσματα, μετοχές, εμπορεύματα).
  H λειτουργία των Binary Options είναι πολύ απλή αφού ο επενδυτής καλείται απλώς να προβλέψει εάν η τιμή ενός επενδυτικού τίτλου (δείκτης, νόμισμα κ.λπ.) θα βρίσκεται υψηλότερα ή χαμηλότερα στο τέλος μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, χωρίς να έχει σημασία το ποσό της μεταβολής ή η πορεία της ενδιάμεσης κίνησης.
  Το συμβόλαιο Binary Option αποβαίνει κερδοφόρο, αν στη λήξη του (συνήθως σε σύντομο χρόνο), η πρόβλεψη του επενδυτή σχετικά με το αν η τιμή θα κινηθεί πάνω ή κάτω από την τιμή ανοίγματος είναι σωστή.
  Εάν η πρόβλεψη είναι σωστή («Στα λεφτά», «In the money»), τότε το κέρδος υπολογίζεται με βάση προκαθορισμένη ποσοστιαία απόδοση, που είναι γνωστή από την αρχή της «ζωής» του συμβολαίου. Αν η αγορά κινηθεί αντίθετα από την εκτίμηση του επενδυτή («Έξω από τα λεφτά», «Out of the money»), αυτός χάνει μόνο  το ποσό της συγκεκριμένης επένδυσης.
  Επιπλέον, ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να «κλείσει» το Option πρόωρα, πριν τη λήξη του. Σε αυτή την περίπτωση, η απόδοση που λαμβάνει μεταβάλλεται ανάλογα με την κίνηση της αγοράς. Όπως επίσης έχει τη δυνατότητα να διπλασιάσει το Binary Option πριν τη λήξη του.
  Τα Binary Options είναι ιδανικά για ενδο-ημερήσιες συναλλαγές (Day trading), δεν επιβαρύνουν τους επενδυτές με τα κόστη της φυσικής κατοχής του υποκείμενου τίτλου και επιτρέπουν την αντιστάθμιση κινδύνου (Hedging) σε ήδη ανοικτές χρηματιστηριακές θέσεις.
  Το νέο προιόν έχει ανεβάσει στην πλατφόρμα SUPERJETOPTION.COM η Nuntius Χρηματιστηριακή. Οι συναλλαγές γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και μέσω της Mobile Trading πλατφόρμας που συνδυάζει διαγράμματα και εργαλεία συναλλαγών.
  Οικονομία