• Αναζήτηση
 • «Δωράκι» για τα οικόπεδα που μπαίνουν στο σχέδιο πόλης

  Τη δυνατότητα να μειωθεί κατά 20% η εισφορά σε γη και χρήμα (οφείλεται για τα ακίνητα που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης) και μάλιστα αναδρομικά για πράξεις που εκδόθηκαν από την 1/1/2009 και για όσες εκδοθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Τη δυνατότητα να μειωθεί κατά 20% η εισφορά σε γη και χρήμα (οφείλεται για τα ακίνητα που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης) και μάλιστα αναδρομικά για πράξεις που εκδόθηκαν από την 1/1/2009 και για όσες εκδοθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτό προβλέπει – χωρίς κανένα κριτήριο – διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για το δομημένο περιβάλλον, το οποίο εισήχθη την Τετάρτη στη Βουλή.
  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αποσκοπεί στην ελάφρυνση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών γης στις προς ένταξη και πολεοδόμηση περιοχές. Τυχόν διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και εκείνου που προκύπτει μετά την έκπτωση, δεν θα επιστρέφεται.  
  Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν τουριστικές εγκαταστάσεις σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, οι οποίες πλέον θα επιτρέπεται να ανεγερθούν με τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος με τους Όρους και τους Περιορισμούς Δόμησης (ΑΠΠ/289/4.11.2011). Προϋπόθεση να υπάρχει, πριν το 2011, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή το έργο να βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (24208/4.6.2009).
  Ειδική διάταξη προβλέπει και τη δυνατότητα χωροθέτησης Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στην περιοχή του Ελαιώνα.
  Επίσης, προβλέπεται ότι το σχέδιο για την απαλλοτρίωση του οικισμού της Ακρινής και τη μετεγκατάσταση Ακρινής και Αναργύρων του δήμου Αμύνταιου θα αναλάβει η ΔΕΗ. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα, τις διαδικασίες και τις τεχνικές λύσεις για την αγορά, ανταλλαγή ή και αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναγκαίων εκτάσεων, την αποκατάσταση των εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με τη μεταφορά των υφιστάμενων οικισμών κλπ.
  Με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος θα κηρυχθεί και η αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού Αναργύρων, εξαιτίας των κατολισθιτικών φαινομένων της 10ης Ιουνίου στο ορυχείο του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ. Η απαλλοτρίωση θα συντελεστεί υπέρ και δαπάνη του ελληνικού δημοσίου και, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα.
  Αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες
  Με διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο εισάγεται η δυνατότητα αλλαγής των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και η σύνδεσή πολυκατοικιών με το δίκτυο φυσικού αερίου με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών, κατά παρέκκλιση αντίθετων διατάξεων που μπορεί να περιλαμβάνονται στον κανονισμό της κάθε πολυκατοικίας.
  Με την ίδια πλειοψηφία μπορεί να αποφασιστεί και η αποσύνδεση μεμονωμένης ιδιοκτησίας από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και η σύνδεσή της με το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα  αυτονομούμενα μεμονωμένα διαμερίσματα απαλλάσσονται από τις δαπάνες λειτουργίας και τις έκτακτες δαπάνες του κεντρικού συστήματος θέρμανσης.
  Στην περίπτωση που η συνέλευση λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός 30 ημερών από την πρώτη σύγκλισή της, ο ιδιοκτήτης που ζήτησε τη σύγκληση προκειμένου να αυτονομηθεί ενεργειακά, δικαιούται με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο που δεν θα θίγει τη θέρμανση των άλλων ιδιοκτησιών, να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και να συνδέσει το διαμέρισμά του με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσει σε αυτό αυτόνομο σύστημα θέρμανσης.
  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk