Οι εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων χωροθετούνται πλέον εντός του αστικού ιστού. Το νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», εντάσσει στις περιοχές «Γενικής Κατοικίας» τα λεγόμενα hot spots, ως αναγκαίες δομές για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.
Επίσης, προσθέτει μια εντελώς νέα κατηγορία στις υπάρχουσες χρήσεις γης, εκείνη της «αποκλειστικής κατοικίας». Στη γενική κατηγορία «Τουρισμός –αναψυχή» το σχέδιο ΠΔ περιλαμβάνει και την παραθεριστική κατοικία, ώστε να κουμπώσει με τις σχετικές ρυθμίσεις που είχαν ήδη ψηφιστεί από το 2012 (ν. 4092). Στις ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ελικοδρόμια, λαχανόκηποι, πράσινα σημεία ανακύκλωσης, εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών, αλλά και υδατοδρόμια, για τα οποία εκκρεμεί ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους.
Ειδικότερα, στις νέες περιοχές αποκλειστικής κατοικίας θα μπορούν να χωροθετούνται, πλην της κατοικίας, εγκαταστάσεις πρόνοιας, εκπαίδευσης, αθλητικές (υπαίθριες), θρησκευτικοί χώροι, δημοτικές αγορές, γωνιές ανακύκλωσης, εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας και διοικητικές υπηρεσίες τοπικής σημασίας.
Νέες κατηγορίες για περιοχές αγροτικής χρήσης
Σε μια νέα κατηγορία για τις περιοχές αγροτικής χρήσης που περιλαμβάνουν γεωργικές εκτάσεις, θα επιτρέπονται μόνο κατοικίες, ξενοδοχειακά καταλύματα μέχρι 20 κλίνες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής όχλησης για αγροτική χρήση), επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, ορυχεία-λατομεία-εξόρυξη.
Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας, προστίθενται Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και χώροι στάθμευσης. Στα ξενοδοχειακά καταλύματα οι κλίνες αυξάνονται σε 30 (από 20 που προέβλεπε το προηγούμενο ΠΔ). Τα εμπορικά καταστήματα _ όπως παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ψιλικών, γαλακτοπωλείο, πρατήριο γάλακτος και άρτου _ θα μπορούν να καλύπτουν επιφάνεια 100 τ.μ.
Το νέο ΠΔπροσδιορίζει το εύρος και το περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης, που εφαρμόζονται σε περιοχές, οι οποίες καλύπτονται από πολεοδομικά σχέδια. Αντικαθιστά το κεφάλαιο Β του νόμου 4269/2014 (περιελάμβανε τις Χρήσεις Γης όπως τις είχε σχεδιάσει η ομάδα του τότε αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος κ. Νίκου Ταγαρά) το οποίο καταργήθηκε το 2016. Το νέο σχέδιο διατάγματος επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το ΠΔ της 23/2/1987 (Δ’ 166).
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάθε μία από τις γενικές κατηγορίες περιλαμβάνει συγκεκριμένες επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις, οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί ώστε να αποτυπωθούν οι αλλαγές στον σύγχρονο τρόπο ζωής, και στιςκοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες. Έτσι στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι υπεραγορές, τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα, Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων, πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα) και γωνιές ανακύκλωσης, δεξαμενές νερού –αφαλάτωσης, κεραίες τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και κινητής τηλεφωνίας, Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν) και Οστών κ.ά.