Αντιδρά η αγορά στην πώληση των στοιχείων της «Τειρεσίας ΑΕ»

Τις έντονες αντιδράσεις τους για την επικείμενη εμπορευματοποίηση και πιθανολογούμενη πώληση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, εκφράζουν στελέχη και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου ακόμη και του τραπεζικού κλάδου.

Τις έντονες αντιδράσεις τους για την επικείμενη εμπορευματοποίηση και πιθανολογούμενη πώληση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, εκφράζουν στελέχη και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου ακόμη και του τραπεζικού κλάδου.
Την ίδια στιγμή, σε πανελλαδική έρευνα που διεξήχθη σε τυχαίο δείγμα 500 επιχειρήσεων από την TNS, αναδεικνύεται εν πολλοίς η άγνοια για την φύση και την λειτουργία της Τειρεσίας Α.Ε.

Διαβάστε την ταυτότητα και τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας

Αποτελέσματα έρευνας σε στελέχη επιχειρήσεων
Η πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα της TNS σε τυχαίο δείγμα 500 επιχειρήσεων σχετικά με τη λειτουργία της Τειρεσίας Α.Ε. χαρτογραφεί τις αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου. Τα αποτελέσματα φανερώνουν την άγνοια για το ακριβές αντικείμενο και τη λειτουργία της εταιρείας ακόμα και στον κύκλο των εξειδικευμένων στελεχών επιχειρήσεων.

Σχεδόν το 70% των υψηλόβαθμων αυτών στελεχών δεν γνωρίζει ότι η Τειρεσίας Α.Ε. είναι εταιρεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με το 29% να θεωρεί ότι πρόκειται για δημόσιο φορέα και το 23% ότι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ακόμα και από όσους δήλωσαν ότι γνωρίζουν, το 30% αγνοεί ότι οι μέτοχοι της εταιρείας είναι αποκλειστικά πιστωτικά ιδρύματα.
Η TNS Global (πρώην Taylor Nelson Sofres), η οποία με έδρα το Λονδίνο παρέχει συμβουλές στους τομείς της έρευνας και πληροφοριών αγοράς (market research & information).
Οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτείνονται σε πάνω από 80 χώρες. Από το 2008, η εταιρεία λειτουργεί ως θυγατρική του βρετανικού ομίλου WPP plc, ο οποίος και αποτελεί μία από της μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, απασχολώντας πάνω από 162,000 υπαλλήλους σε 3.000 γραφεία σε 110 χώρες..

Ενδεικτικά μερικά από τα ευρήματα της έρευνας:

Από όσο γνωρίζετε, τι από τα ακόλουθα είναι η Τειρεσίας;

Γνωρίζετε ποιοι είναι οι μέτοχοι της εταιρείας;


*Η ερώτηση απευθύνθηκε σε όσους απάντησαν σε προηγούμενη ερώτηση ότι γνώριζαν τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας

Κίνδυνος για την επιχειρηματικότητα η εμπορική δραστηριότητα της Τειρεσίας
Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι η λειτουργία της Τειρεσίας Α.Ε. δεν έχει στηρίξει την επιχειρηματικότητα και ότι βασικό σκοπό της αποτελεί η ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών-μετόχων της από αφερέγγυους πελάτες. 8 στους 10 είναι αντίθετοι με την εμπορική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει η Τειρεσίας, καθώς θεωρούν ότι ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τον ανταγωνισμό και/ή ότι ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για την επιχειρηματικότητα, επιτρέποντας σε επιλεγμένες επιχειρήσεις και πρόσωπα, βάσει των κριτηρίων της Τειρεσίας, να έχουν πρόσβαση σε μη δημόσια προσβάσιμα δεδομένα άλλων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Τα στελέχη (74%) θεωρούν, επίσης, ότι ορισμένες επιχειρήσεις θα οδηγηθούν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αδίκως σε διακοπή της πίστωσης.

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Το ίδιο ποσοστό (8 στους 10) θεωρεί, μάλιστα, ότι αφενός συντελείται παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αφετέρου ότι οι τράπεζες επιχειρούν να επωφεληθούν , πουλώντας σε τρίτους μη δημόσια προσβάσιμα στοιχεία των πελατών-δανειοληπτών τους (επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων), όπως ακάλυπτες επιταγές και διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές, τα οποία αποκτήθηκαν για διαφορετικό σκοπό.

Πονοκέφαλος τα κόκκινα δάνεια
Το ζήτημα των «κόκκινων δανείων», όπως ήταν αναμενόμενο, απασχολεί την συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (8/10), παρ’ όλα αυτά μόνο 4 στους 10 δηλώνουν ότι διαθέτουν ακριβή γνώση περί του θέματος.
Εναντίον της συμμετοχής της Τειρεσίας στην αξιολόγηση των κόκκινων δανείων
Τα στελέχη υποστηρίζουν ομόφωνα ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ποσοτικών, ποιοτικών και οικονομικών παραγόντων και ότι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων με «κόκκινα δάνεια» θα πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή της Τειρεσίας Α.Ε. ως εταιρείας ιδιοκτησίας των τραπεζών σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι θεμιτή. Κρίνουν άλλωστε, ότι τα συμφέροντα των υπό αξιολόγηση επιχειρήσεων και των πιστωτριών τραπεζών πιθανώς να είναι αντικρουόμενα.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Τειρεσίας, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, περιλαμβάνει τη νέα υπηρεσία «Τσεκ», μέσω της οποίας θα πουλά πληροφορίες για ακάλυπτες επιταγές και διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές φυσικών και νομικών προσώπων, στοιχεία που μέχρι πρότινος συγκεντρώνονταν αποκλειστικά για λογαριασμό των τραπεζών, σε όποιον ενδιαφερόμενο κρίνει η εταιρεία ότι χρειάζεται τις εν λόγω πληροφορίες.
Νομικά παραθυράκια
Σύμφωνα με τον Πέτρο Καπασούρη, διευθυντή επιχειρηματικής ανάπτυξης της Τειρεσίας, «δεν θα εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις». Ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως επιβεβαιώνεται από τον κ. Καπασούρη μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στα ίδια στοιχεία που βλέπουν μέσω του συστήματος της εταιρείας οι τράπεζες. Οι τράπεζες, δηλαδή, ως μόνοι μέτοχοι της Τειρεσίας – Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε., όπως είναι η πλήρης επωνυμία της εταιρείας, αποφάσισαν να διαθέσουν προς πώληση άδειες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν ευαίσθητα στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία έχουν αντλήσει από τους πελάτες τους προκειμένου να τους εγκρίνουν τη χορήγηση δανείου, χωρίς φυσικά να διαθέτουν άδεια, εκμεταλλευόμενες ενδεχομένως τα κενά στη νομοθεσία, σύμφωνα με έγκριτους νομικούς.
Δυσφήμιση επιχειρήσεων

Σε δηλώσεις του ο νομικός Νίκος Δαμασκόπουλος έχει σημειώσει ότι «η μεθοδολογία τήρησης και καταχώρησης στοιχείων στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) της Τειρεσίας εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο άδικης διαπόμπευσης και εμπορικής απομόνωσης επιχειρηματιών που αναγκάστηκαν να προσφύγουν σε χρηματοδότηση με επαχθείς και ενίοτε παράνομους όρους.
Ο κ. Δαμασκόπουλος έχει επίσης προσφάτως επισημάνει ότι ο λήπτης πληροφοριών της υπηρεσίας «Τσεκ» λαμβάνει γνώση μόνο του είδους και του αριθμού των δυσμενών στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου και όχι τυχόν νόμιμων και βάσιμων αντιρρήσεων σε παράνομες και καταχρηστικές αξιώσεις. Ακόμα, δηλαδή, και αν στο μέλλον δικαιωθεί δικαστικά, η δυσφήμιση μέσω ΣΑΥ θα έχει επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη.
Αντίθετη στην εμπορευματοποίηση σύσσωμη η αγορά

Ο Γ. Καββαθάς, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας έχει εκδηλώσει την αντίθεσή του στο σχέδιο εμπορευματοποίησης σημειώνοντας ότι «τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων δεν πρέπει να γίνουν φέιγ βολάν».
Την αρνητική στάση τους έχουν εξάλλου τονίσει δημοσίως για την κερδοσκοπική δραστηριότητα της Τειρεσίας παράγοντες της αγοράς μέσα από τα συλλογικά όργανά τους.
Μεταξύ αυτών ο Β. Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο οποίος έχει αναφέρει ότι «δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ενισχυθεί η εμπορική πίστη και να συμβάλει στην επίλυση του ζητήματος των «κόκκινων δανείων»».
Ο κ. Κορκίδης εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρακτική της Τειρεσίας Α.Ε. και επεσήμανε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κατάλληλης αξιολόγησης των όποιων πληροφοριών από την αγορά.
Αξιολόγηση των κόκκινων δανείων από εξειδικευμένους φορείς

Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Μ. Μαρακάκης, έχει επίσης εκφράσει επανειλημμένως τη δυσφορία του σχετικά με τον τρόπο που επιλέγουν να πολιτεύονται οι συστημικές τράπεζες.
Οι εκπρόσωποι της αγοράς υπογραμμίζουν, επίσης, ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση, η διαχείριση των κόκκινων δανείων και η φερεγγυότητα μιας επιχείρησης, ενός φυσικού ή νομικού προσώπου βασίζεται σε συνδυασμό πλήθους εμπορικών, οικονομικών και ποιοτικών παραγόντων στη βάση συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας και τεχνογνωσίας από εξειδικευμένους φορείς και δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται σε στοιχεία, τα οποία σχετίζονται αποκλειστικά με την εμφάνιση πρόσκαιρης αδυναμίας πληρωμών. Το ζήτημα εγείρει ερωτηματικά για το ρόλο, τον οποίο επιδιώκουν οι τράπεζες-μέτοχοι και επιχειρούν να διασφαλίσουν για την Τειρεσίας Α.Ε. ακόμα και εντός του τραπεζικού κλάδου.
Αντιδρούν οι ενώσεις καταναλωτών

Στους επικριτές προστίθενται και οι προασπιστές των δικαιωμάτων των καταναλωτών που διαμηνύουν ότι στα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών δεν θα έπρεπε να έχει κανείς πρόσβαση και προειδοποιούν ότι προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών μετατρέπονται σε δημόσια και λανσάρονται στην αγορά ως εμπορεύσιμο προϊόν, το οποίο μάλιστα θα είναι και ιδιαίτερα επικερδές, αφού διατίθεται μονοπωλιακά, διαμορφώνοντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και χειραγώγησης της αγοράς, καταπατώντας τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών τραπεζικών προϊόντων.
Η Τειρεσίας Α.Ε. σε μια κίνηση που οι ενώσεις καταναλωτών ερμηνεύουν ως απόπειρα αντιπερισπασμού, έχει απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε μια προσπάθεια νομιμοποίησης της εμπορευματοποίησης των προσωπικών στοιχειών εκατομμυρίων καταναλωτών και επιχειρήσεων, προοπτική που προσπαθούν να αποτρέψουν οι ενώσεις καταναλωτών.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk