• Αναζήτηση
 • Χρ.Γκόρτσος: Ενθαρρυντική εξέλιξη η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

  Στις επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής (2007-2009) και δημοσιονομικής κρίσης (2010-2013) στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της και την εις βάθος, εξαιτίας αυτών ακριβώς των μέτρων, αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Χρ. Γκόρτσος, σε ομιλία του την Πέμπτη.
  Ο κ. Γκόρτσος μίλησε στην εξαμηνιαία συνεδρίαση της ολομέλειας του FIN-NET, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλη του οποίου είναι 54 φορείς εξωδικαστικής επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών από 25 κράτη μέλη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
  Όπως είπε ο ίδιος, «η πρόσφατη επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αποκλειστικά από ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς και η πρώτη έκδοση ομολόγων ελληνικών τραπεζών μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, συνιστούν σαφείς ενθαρρυντικές ενδείξεις για τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού μας συστήματος».
  Από την Ελλάδα μέλη του FIN-NET είναι ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) και η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  Τον Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός του κ. Γκόρτσος και ο Μεσολαβητής κ. Δημήτριος Παυλάκης.
  Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα η πρόοδος ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης (Banking Union). Από τις αρχές Νοεμβρίου 2014 θα διαμορφωθεί ένα πραγματικά ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο, με ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και ένα ενιαίο επόπτη για τα μεγαλύτερα εξ’ αυτών.
  Τελικός στόχος όλων αυτών των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διασφάλιση ενός σταθερότερου χρηματοπιστωτικού τομέα με θετική απήχηση στην πραγματική οικονομία και, τελικά, η περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης.
  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk