Οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών είναι διαχειρίσιμες, και αναμένεται να αντιμετωπιστούν χωρίς να χρειαστεί bail in (κούρεμα) των ομολόγων, εκτίμησε η Fitch, θεωρώντας ότι οι τράπεζες θα καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω ενός συνδυασμού εσωτερικών λύσεων και άντλησης νέων κεφαλαίων, αν και κάποια μορφή κρατικής βοήθειας είναι πιθανή.

Η Πειραιώς και η Alpha Bank είναι πάντως καλύτερα τοποθετημένες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην άντληση κεφαλαίων, ενώ εκτιμά ότι το ΤΧΣ που έχει πόρους περίπου 9 δισ. ευρώ θα συμμετάσχει ως έναν βαθμό στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank.

Στην περίπτωση της Εθνικής, η Fitch σημειώνει ότι οι ανάγκες των 2,2 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από την πώληση ποσοστού της Finansbank και από εσωτερικά μέτρα, ενώ οι μικρές τράπεζες θα καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες μέσω της συγχώνευσής τους με τις συστημικές.
Με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου των ανακεφαλαιοποιήσεων, από τα ευρωπαϊκά stress test δεν θα προκύψουν περαιτέρω ανάγκες, εκτός και εάν τα σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν μια παρατεταμένη ελληνική ύφεση.

Εξάλλου, ο αμερικανικός οίκος σημειώνει πως οι ασκήσεις αντοχής της ΤτΕ περιελάμβαναν ένα περιεκτικό έλεγχο της ποιότητας των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών από μια ανεξάρτητη οντότητα.

«Οι εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες απώλειες και την πτώση στην τιμή των κατοικιών ήταν σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της Fitch», αναφέρει στην έκθεση του ο διεθνής οίκος, δίνοντας ψήφο εμποστοσύνης στην εγχώρια νομισματική αρχή για τη μεθοδολογία που ακολούθησε.

Αναφορικά με τις μικρές ελληνικές τράπεζες, η Fitch σημειώνει αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απορροφηθούν από μεγαλύτερους ομίλους, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με κεφαλαιακά κενά.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν αδυναμίες για την Attica Bank και την Πανελλήνια Τράπεζα, οι οποίες δεν είναι συστημικές καθώς αντιστοιχούν σε ποσοστό χαμηλότερο του 5% του συστήματος.

«Το ΤΧΣ θα στηρίξει τις τέσσερις συστημικές, επομένως οι μικρότερες τράπεζες ενδέχεται να ενοποιηθούν με τις τέσσερις μεγαλύτερες», σημειώνει η Fitch.

Πάντως, οι αναλυτές του οίκου υπογραμμίζουν πως εκτιμήσεις του οίκου αξιολόγησης για το ελληνικό ΑΕΠ κάνουν λόγο για ανάπτυξη 2% το 2015 και είναι χαμηλότερες από της ΤτΕ στο βασικό σενάριο (2,9%).