Μάρνυ Παπαματθαίου
Μεγάλη πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία παρέμβασης των πολιτών στις πολιτικές που υιοθετούν οι κυβερνήσεις των κρατών τους, με στόχο την αύξηση των προϋπολογισμών για την Παιδεία, ξεκινάει το «Δίκτυο για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη».
Όπως ανέφερε τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος του Δικτύου κυρία Άννα Διαμαντοπούλου η συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών στις χώρες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 16.000 υπογραφών μόνο στην Ελλάδα μπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα που θα ωφελήσουν όλες της χώρες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και ειδικά τις χώρες του Νότου.
Η συγκέντρωση των υπογραφών πολιτών που στηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε και θα γίνεται στη διεύθυνση www.invest-in-education.eu ως και τον Αύγουστο του 2014.
«Ο μεγαλύτερος ασθενής στην περίοδο της κρίσης είναι η εκπαίδευση. Με την πρόταση αυτή δίνεται η δυνατότητα στους λαούς της ΕΕ να παλέψουν για ένα κοινό σκοπό όπως αυτόν της Παιδείας, διότι οι επιπτώσεις της μειωμένης επένδυσης σε αυτή είναι τεράστιες» δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία.
«Η Παιδεία πρέπει να ενισχυθεί σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Η πρότασή μας λοιπόν αφορά την εξαίρεση των δαπανών κάθε εθνικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση από τον υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, στις περιπτώσεις που οι δαπάνες αυτές υπολείπονται του μέσου όρου της ευρωζώνης για τα τελευταία 5 έτη» συμπλήρωσε.
Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, «η τεκμηρίωση της πρότασης αυτής βασίζεται σε ανάλυση που έχει κάνει ο νομπελίστας οικονομολόγος κ. Χρ. Πισσαρίδης, καθώς και σε μελέτες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, ενώ κινείται στο πλαίσιο υπαρκτών κοινοτικών δυνατοτήτων, με συγκεκριμένο ποσοστό εξαίρεσης και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, δεν αναφέρεται γενικώς και αορίστως στην εξαίρεση των δαπανών για την Παιδεία από τον προϋπολογισμό, αλλά συναρτά την εξαίρεση με την επίτευξη στόχων για το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας».
Εξηγώντας τη λογική της πρότασης που κατατίθεται τόνισε ότι οι πόροι για την υλοποίησή της μπορεί να προέλθουν:
– Από την αναδιάταξη των προτεραιοτήτων που θέτει κάθε χώρα, και την αναμόρφωση του εθνικού προϋπολογισμού ανάλογα με την κατάσταση της οικονομίας της.
– Από την ανακατανομή των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης.
– Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
– Από ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για όλες τις χώρες που θα συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους (δείκτες) εκπαιδευτικής πολιτικής της κάθε χώρας.
Έτσι, κάθε πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικαίωμα μιας ψήφου μέσω της ειδικής πλατφόρμας η οποία έχει ελεγχθεί και έπειτα από μια δοκιμαστική περίοδο πιστοποιήθηκε η σωστή λειτουργία της. Ο υπογραφές συλλέγονται στην ιστοσελίδα www.invest-in-education.eu ή μέσω του www.todiktio.
Για να προωθηθεί η πρόταση χρειάζονται 1.000.000 υπογραφές ευρωπαίων πολιτών από τις διάφορες χώρες. Πέραν αυτού ο μόνος περιορισμός είναι ότι σε επτά χώρες τουλάχιστον πρέπει να συγκεντρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφών ανάλογα με το μέγεθος (π.χ. στην Ελλάδα 16.500, στη Γερμανία 74.250 κ.ο.κ.).
Ο στόχος για την Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε στη σχετική σημερινή συνέντευξη Τύπου, θα είναι «στην εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία που βιώνουμε να απαλλαγεί, ειδικά για την εκπαίδευση, από τους ασφυκτικούς περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας, από το μνημόνιο ή το όποιο υποκατάστατό του».
Η κίνηση αυτή στηρίζεται την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ένα νέο εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας, που θεσμοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 2011 στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβόνας, τότε που δόθηκε για πρώτη φορά δικαίωμα στους ευρωπαίους πολίτες να προτείνουν με θεσμικά επίσημο τρόπο μία νομοθετική πρωτοβουλία.
Όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, πρόκειται για μια «υπερεθνική πρωτοβουλία πολιτών με στόχο θεσμικές αλλαγές, με την άμεση συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ».
«Με τη συγκέντρωση 1.000.000 υπογραφών μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για το θέμα που εκείνοι κρίνουν ως σημαντικό για τη βελτίωση της ζωής των ευρωπαίων πολιτών και τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη νέα γενιά. Η κάθε πρόταση αξιολογείται από την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –και εφόσον γίνει αποδεκτή ακολουθεί η συλλογή των προβλεπόμενων υπογραφών» κατέληξε.