Προσφυγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται από τη διμερή διεθνή σύμβαση σχετικά με την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας απoφάσισε να καταθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Investment Group.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η MIG επιδιώκει την προστασία της επένδυσής της στη Λαϊκή Τράπεζα, ύψους 823.863.584 ευρώ, λόγω παραβιάσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία των άρθρων 2,3 και 4 της σύμβασης.

Η διαδικασία προβλέπει την προσπάθεια φιλικής επίλυσης της διαφοράς εντός χρονικού διαστήματος κατ’ ανώτατον όριο 6 μηνών και, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, την εκδίκαση της διαφοράς από διεθνές διαιτητικό δικαστήριο.

Στη διαδικασία αυτή αναμένεται ότι θα προσφύγουν και άλλοι ιδιώτες επενδυτές στην Λαϊκή Τράπεζα οι οποίοι νομιμοποιούνται βάσει της Σύμβασης ή βάσει παρεμφερών διεθνών συμβάσεων και προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου.

Η επίσημη έναρξη της διαδικασίας προσδιορίζεται για την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου με την επίδοση «ειδοποίησης διαφοράς» (Notice of Dispute) προς την Κυπριακή Δημοκρατία και την ίδια ημέρα θα ενημερωθεί πλήρως το επενδυτικό κοινό για όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης.