Την πρώτη τους επαφή με μέλη των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών είχαν την Τρίτη οι εκπρόσωποι των ελεγκτικών εταιρειών που αναλαμβάνουν ρόλο επόπτη στα πιστωτικά ιδρύματα που θα ενισχυθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Οι Επιτροπές Εποπτείας (monitoring truste) θα αναλάβουν τον έλεγχο της τήρησης των όρων των μνημονίων που δεσμεύουν τις διοικήσεις των τραπεζών που λαμβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση από το πακέτο των 50 δισ. ευρώ.
Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank επέλεξαν την Grant Thorton, η Τράπεζα Πειραιώς την KPMG και η Alpha Bank την Mazars, μετά από σχετική έγκριση του αιτήματός τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (D.G. Com).
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη των τριών εταιρειών είχαν την Τρίτη μία πρώτη άτυπη επαφή με τα ανώτερα διοικητικά επιτελεία των τεσσάρων τραπεζών, στις οποίες θα εγκατασταθούν μόνιμα το επόμενο διάστημα.
Κάθε τρεις μήνες θα αποστέλλουν στην τρόικα μία έκθεση αναφορικά με τα πεπραγμένα των διοικήσεων, ώστε να ελέγχεται εάν τηρούνται οι όροι των συμφωνιών που έχουν υπογράψει σε σχέση με το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και τις εμπορικές πολιτικές.
Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν σαφή όρια για τον δανεισμό προς επιχειρήσεις, νοικοκυριά, συνδεδεμένα με τις τράπεζες πρόσωπα και πολιτικά κόμματα.
«Θα είναι σαν να έχουμε την Τράπεζα της Ελλάδος μέσα στις τράπεζες για να ελέγχει τον τρόπο που τις διοικούμε, βάση των κανόνων και του business plan που έχουν συμφωνηθεί» σημειώνει τραπεζικό στέλεχος.
Για το λόγο αυτό οι ελεγκτικές εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στα πρακτικά όλων των επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στα στοιχεία των διευθύνσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους.