• Αναζήτηση
 • Ο Μανιτάκης σώζει τα…παιδιά του Σαμαρά

  Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης, με ειδική ρύθμιση η οποία συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα, που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή, ανέλαβε να διασώσει τα…παιδιά του Σαμαρά από την επικείμενη διαθεσιμότητα στο Δημόσιο, στην οποία αναμένεται να τεθούν συνολικά 27.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

  Οι υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού, που απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε μουσεία και σε εφορίες αρχαιοτήτων, εξαιρούνται από την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει με διαδικασίες εξπρές η κατάργηση οργανικών θέσεων.
  Άμεσα καταργούνται οι οργανικές θέσεις τις οποίες κατέχουν «οι διοικητικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, υπό τον έλεγχο της ανεξάρτητης Αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας».
  Από τη ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρεται το νομοσχέδιο του κ. Μανιτάκη, εξαιρούνται «οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τα νοσοκομεία και η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας».
  Είναι χαρακτηριστικό ότι η εξαίρεση δεν αφορά νοσηλευτικό αλλά διοικητικό προσωπικό, καθώς και το προσωπικό, όπως διεβεβαιώνουν στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μετρρύθμισης, που υπηρετεί κατά κύριο λόγο στα μουσεία και στις εφορίες αρχαιοτήτων.
  Η εξήγηση πάντως που δίνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την επιλεκτική επιλογή των φορέων των οποίων θα καταργηθούν οι οργανικές θέσεις είναι ότι οι φορείς που εξαιρούνται έχει διαπιστωθεί ότι έχουν αυξημένες ανάγκες. «Τι θέλετε να μείνουν αφύλακτα τα μουσεία;», επισήμαναν χαρακτηριστικά.
  Η κατάργηση των οργανικών θέσεων θα προχωρήσει εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών, πρώτον, είναι μεγαλύτερος του 10 ανά φορέα και, δεύτερον, ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον οικείο φορέα. «Στο συνολικό αριθμό των υπαλλήλων του φορέα που λαμβάνεται ως μέγεθος αναφοράς», τονίζεται στη ρύθμιση, «υπολογίζονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας».
  Οι υπάλληλοι, των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται,τίθενται σε διαθεσιμότητα. Η σχετική διαδικασία μάλιστα αναμένεται να ολοκληρωθεί τάχιστα, καθώς προβλέπεται ότι εντός δέκα ημερών από την ψήφιση και δημοσίευση του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι διευθύνσεις προσωπικού των εν λόγω φορέων θα πρέπει να έχουν αποστείλει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατάλογο με τις οργανικές θέσεις που καταργούνται και με τις διοικητικές πράξεις των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα.
  Οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα μπορεί κατά τη διάρκειά της:
  Πρώτον, να μετατάσσονται εκουσίως.
  Δεύτερον, να μεταφέρονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  Τρίτον, να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου.
  Τέταρτον, να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.
  «Η υπηρεσιακή σχέση των μονίμων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας», αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «καθώς και η σχέση εργασίας των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται με τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας».
  Κοινωνία