Η συμβιβαστική φόρμουλα στα εργασιακά που προκάλεσε την κυβερνητική κρίση

Οι εργασιακές αλλαγές που προκάλεσαν την κυβερνητική κρίση. «Το Βήμα» παρουσιάζει ολόκληρο το κείμενο των εργασιακών αλλαγών, τα σημεία στα οποία διαφώνησε η τρόικα και τις διατάξεις στις οποίες υπάρχει συμφωνία με τους δανειστές

Οι εργασιακές αλλαγές που προκάλεσαν την κυβερνητική κρίση. «Το Βήμα» παρουσιάζει ολόκληρο το κείμενο των εργασιακών αλλαγών, τα σημεία στα οποία διαφώνησε η τρόικα και τις διατάξεις στις οποίες υπάρχει συμφωνία με τους δανειστές.

Το συγκεκριμένο κείμενο εδόθη πριν την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στους κκ. Ευ. Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία της διαπραγμάτευσης των εργασιακών θεμάτων μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας.
Σύμφωνα με το κείμενο το ύψος της αποζημίωσης για απολύσεις εργαζομένων με προϋπηρεσία υψηλότερη από τα 16 έτη, αλλά και η διευθέτηση (ελαστικοποίηση) του χρόνου εργασίας με ατομική σύμβαση (τρόικα) ή με συλλογική σύμβαση (υπουργείο Εργασίας), αποτελούν τα δύο σημεία στα οποία δεν υπάρχει σύγκλιση με τους δανειστές.
Ωστόσο οι πολιτικοί αρχηγοί απέρριψαν συνολικά το πακέτο των εργασιακών αλλαγών.
Αναλυτικά τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο κείμενο του υπουργείου Εργασίας είναι τα εξης:
– Αλλαγές στον μηχανισμό διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού.
– Κατάργηση του επιδόματος γάμου.
– Πάγωμα των τριετιών.
– Εφαρμογή του ελαστικού ωραρίου με κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις.
– Ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης 11 αντί 12 ωρών.
– Εξαήμερη εργασία – με 40ωρο – και σε κλάδους που σήμερα εξαιρούνται.
– Αλλαγή του καθεστώτος αποζημιώσεων για τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία άνω των 16 ετών.
– Κατάργηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να υποβάλουν αίτημα προέγκριση υπερωριών και καταστάσεων απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομές και τεχνικά έργα.
Ολόκληρο το ενημερωτικό σημείωμα του υπουργού Εργασίας κ. Ι. Βρούτση προς τους πολιτικούς αρχηγούς αναφέρει τα εξής:
Α. Δεσμεύσεις από τον Ν.4046/2012 (2ο Μνημόνιο)
– Η κυβέρνηση κατήρτησε ένα χρονοδιάγραμμα για την καθιέρωση ενός νέου μηχανισμού διαμόρφωσης κατώτατου μισθού, στον οποίο αποφασιστικό ρόλο θα έχει το κράτος μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο νέος μηχανισμός θα νομοθετηθεί τον Ιανουάριο και θα τεθεί σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2013 (μετά τη λήξη της μετενέργειας της ΕΓΣΣΕ).
– Διατηρούνται οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας επί του κατώτατου μισθού («τριετίες»), «παγωμένες» όπως έχουν διαμορφωθεί τον Φεβρουάριο του 2012 (ΠΥΣ 6/2012). Καταργείται το οικογενειακό επίδομα, το οποίο ως γνωστόν έχει καταργηθεί και στις κλαδικές συμβάσεις ήδη από τον Φεβρουάριο του 2012.
– Οι συλλογικές συμβάσεις θα μπορούν να διαμορφώνουν υψηλότερους μισθούς από τον κατώτατο, καθές και άλλους κανονιστικούς όρους, αλλά θα είναι δεσμευτικές μόνο για τα συμβαλλόμενα μέρη.
– Ο νέος μηχανισμός διαμόρφωσης κατώτατου μισθού θα αξιολογηθεί από την ελληνική κυβέρνηση το α’ τρίμηνο του 2014.

Β. Οργάνωση χρόνου εργασίας
– Δεν αλλάζει τίποτε ως προς τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Η τρόικα ζήτησε δυνατότητα διευθέτησης με ατομική σύμβαση εργασίας, αλλά δεν το δεχθήκαμε και το καθεστώς διευθέτησης παρέμεινε όπως έχει διαμορφωθεί από το 2011 (δηλ. μόνο με κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις).
– Ο ελάχιστος χρόνος ημερήσιας ανάπαυσης μειώθηκε από τις 12 στις 11 ώρες, όπως προβλέπει και η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 93/104/ΕΚ. Ολες οι ευρωπαϊκές χώρες – με την εξαίρεση δύο χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα – είναι ήδη στις 11 ώρες.
– Θα εφαρμοστούν οι γενικοί κανόνες για το μέγιστο αριθμό ημερών εργασίας και σε κλάδους, οι οποίοι δεν καλύπτονταν μέχρι σήμερα από αυτούς τους γενικούς κανόνες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της 40ωρης εβδομαδιαίας εργασίας και των λοιπών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
– Θα δοθεί και σε κλάδους που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν, η δυνατότητα να αποφασίζουν για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε 5μερη ή 6μερη βάση με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
– Θα δοθεί η δυνατότητα σε εργαζόμενους σε εποχικούς κλάδους να λαμβάνουν συνεχόμενη άδεια 2 εβδομάδων σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο εντός του έτους.

Γ. Αποζημιώσεις σε καταγγελία σύμβασης

– Συμφωνήθηκε νέο σύστημα αποζημίωσης (εγγύτερα στον κοινοτικό μέσο όρο) με οροφή τους 12 μήνες αποζημίωση, ύστερα από 16 χρόνια προϋπηρεσία. Η κλίμακα μέχρι τα 16 χρόνια προϋπηρεσίας παραμένει η ίδια. Το νέο σύστημα καλύπτει την πλειοψηφία των εργαζομένων, καθώς ο μέσος όρος παραμονής στον ίδιο εργοδότη (average job tenure) δεν ξεπερνά τα 11 έτη στην Ελλάδα.
Για τους εργαζόμενους που σήμερα έχουν υπερβεί ήδη τα 16 έτη προϋπηρεσίας («παλαιοί» εργαζόμενοι), η τρόικα πρότεινε πρόσθετη αποζημίωση (πάνω από τους 12 μήνες) που θα φτάνει μέχρι τους 6 κατώτατους μισθούς. Αντιπροτείναμε να διατηρηθεί το ίδιο σύστημα υπολογισμού αποζημίωσης για τους «παλαιούς» εργαζόμενους με οροφή, όμως, μισθό αποζημίωσης τις 3.000, 2.500 και 2.000 εναλλακτικά και περιμένει την αντιπρόταση.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμούμε, ότι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να διασφαλίσουμε τις αποζημιώσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων, δηλαδή αυτών που αμείβονται με μισθό κοντά στο μέσο όρο (μέχρι 2.000 μεικτές αποδοχές έχει το 84% των εργαζομένων, ενώ ο διάμεσος μισθός με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ για το Δεκέμβριο του 2011 ήταν 1.100-1.150 ευρώ).

(Σημείωση Συντάκτη: Η τρόικα σε χθεσινό μήνυμα, το βράδυ της Τρίτης, θεωρεί ότι η οροφή είναι υψηλή και συμβιβάστηκε η τρόικα στα 1.800 ευρώ για κάθε χρόνο.)

Δ. Διοικητικές επιβαρύνσεις – Επιθεώρηση Εργασίας
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του ΣΕΠΕ, της προσπάθειας απαλλαγής των επιθεωρητών από γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες ώστε να αφοσιωθούν στο ελεγκτικό τους έργο και της κατάργησης των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις, συμφωνήθηκε:
– Θα δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να υποβάλλουν προγράμματα εργασίας και εκ των υστέρων (ύστερα από εύλογο χρονικό διάστημα).
– Θα καταργηθούν τυπικές διαδικασίες προέγκρισης υπερωριών, βιβλίου δρομολογίων, βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων, αίτηση κατάτμηση αδείας. Θα υποβάλλονται πλέον ως απλές αναγγελίες.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk