• Αναζήτηση
 • Επιμένει ότι δεν θα γίνουν απολύσεις στο Δημόσιο ο κ. Μανιτάκης

  «Αναίμακτα» θα προχωρήσει η μεταρρύθμιση του κράτους, χωρίς δηλαδή η κυβέρνηση να προχωρήσει σε απολύσεις προσωπικού, διαβεβαίωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης των Βελγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

  «Αναίμακτα» θα προχωρήσει η μεταρρύθμιση του κράτους, χωρίς δηλαδή η κυβέρνηση να προχωρήσει σε απολύσεις προσωπικού, διαβεβαίωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης των Βελγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

  Ο κ. Μανιτάκης αποσαφήνισε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι από την αναδιάρθρωση των δομών του κράτους θα προκύψει σημαντική μείωση διοικητικών μονάδων, που φθάνει ενίοτε και το 50%, με ανάλογη μείωση λειτουργικών δαπανών, διοικητικών βαρών, θέσεων προσωπικού και γενικότερα με την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.

  «Μετά την τυπική και ουσιαστική περάτωση της αξιολόγησης των δομών και τη σύνταξη των νέων οργανισμών των Υπουργείων, θα επακολουθήσει, το 2013, η αξιολόγηση του προσωπικού, αρχίζοντας από την επιλογή Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και γενικά προσωπικού θέσεων ευθύνης», επισήμανε.

  Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, απαντώντας στα σενάρια που θέλουν την Τρόικα να πιέζει για απολύσεις προσωπικού, έκανε λόγο για «αθρόα αποχώρηση δημοσίων υπαλλήλων το 2012» και για «πέρα από κάθε πρόβλεψη μείωση του αριθμού τους κατά διακόσιες, ακόμη, χιλιάδες μέχρι το 2015».

  «Με την αυστηρή τήρηση του κανόνα 1:5», είπε, «με δεδομένες τις αυξημένες αποχωρήσεις από το Δημόσιο (που το ίδιο το ΓΛΚ εκτιμά ότι θα φτάσουν τις 40.000 μόνο για φέτος, υπερβαίνοντας τις αρχικά συντηρητικότερες εκτιμήσεις) και με την πρόταση του υπουργείου για συνταξιοδοτική ωρίμανση, δηλαδή για πρόωρη εθελούσια συνταξιοδότηση 35.000 υπαλλήλων με εξαγορά τριών πλασματικών χρόνων υπηρεσίας, διασφαλίζουμε ότι ο στόχος για 150.000 λιγότερους υπαλλήλους μέχρι το 2015 υπερκαλύπτεται με φυσιολογικές και οικειοθελείς αποχωρήσεις, υπερβαίνοντας μάλιστα κατά πολύ τον αριθμό των 200.000 – με ταυτόχρονη πρόνοια να μην αποψιλωθεί η διοίκηση από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό και να μη θιγούν ευαίσθητοι τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση»

  «Με τον τρόπο αυτό», συνέχισε «στα τέλη του 2015 ο δημόσιος τομέας της Ελλάδας θα μετρά 600.000 περίπου εργαζόμενους, θα είναι μικρότερος περίπου κατά το 1/3 σε σχέση με το 2009, πριν την κρίση, ενώ θα έχει περιοριστεί δραστικά το συναφές μισθολογικό κόστος και θα έχουν απελευθερωθεί θέσεις προκειμένου να ανανεωθεί η δημόσια διοίκηση με νέους, καταρτισμένους και ικανούς υπαλλήλους που προς το παρόν δεν απορροφούνται».

  Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης έστειλε και ένα μήνυμα προς τους επίορκους δημοσίους υπαλλήλους, επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι η συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητά τους δεν αποτελεί άλλοθι για αδιαφορία και πλημμελή ή ελλιπή άσκηση των δημοσιοϋπαλληλικών τους καθηκόντων και πάντως δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις τους ούτε από την πειθαρχική ευθύνη που υπέχουν. Είναι υπηρέτες του λαού και του κράτους και έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν τους πολίτες με προσήνεια και σεβασμό των δικαιωμάτων τους στη βάση της αρχής της ισονομίας».

  Κοινωνία