φορολογικές απορίες

Η κυρία Ασπασία Θάνου ερωτά:
«Εχω στεγαστικό δάνειο για αγορά όχι πρώτης κατοικίας που έχω πάρει το 2005. Το 2011 πλήρωσα 9.000 ευρώ δόσεις, εκ των οποίων τα 6.000 ήταν τόκοι και τα 3.000 κεφάλαιο. Ο λογιστής μου τα έβαλε όλα 9.000 ευρώ στον κωδικό 728 στο Ε1. Σωστά έκανε;».
Απάντηση: Ο λογιστής σας σωστά ενήργησε. Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής αποτελούν τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Ενάσκηση δικαιώματος επικαρπίας
Ο κ. Νίκος Σεϊμένης ερωτά:
«Με αφορμή τη δημοσίευση απάντησης προς αναγνώστη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής ως προς τη μεταβίβαση του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου. Γράφετε στην απάντησή σας ότι στην περίπτωση μεταβίβασης του ενοχικού δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας τότε σε φόρο υπάγεται ο κύριος του ακινήτου. Αυτό ίσχυε πάντα ή άλλαξε τώρα τελευταία. Απ’ όσο γνωρίζω, παλαιότερα γίνονταν μεταβιβάσεις της ενάσκησης επικαρπίας και φορολογούνταν ο επικαρπωτής. Πότε άλλαξε αυτό;».
Απάντηση: 1. Στα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 20 του ΚΦΕ οριζόταν ότι «Εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα μιας ή περισσοτέρων οικοδομών είτε από εκμίσθωση γαιών. Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση, ή λόγω χρησικτησίας, το δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο το δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας κατά περίπτωση».
Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, σε περίπτωση μεταβίβασης με οριστικό συμβόλαιο του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας, υπόχρεος σε φόρο ήταν το πρόσωπο στο οποίο είχε μεταβιβαστεί αυτό το δικαίωμα. Οι διατάξεις αυτές ίσχυσαν ως 31.17.2009.
2. Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3842/2010 αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου του ΚΦΕ. Στη νέα διάταξη δεν υπάρχει η φράση «…καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο το δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας». Κατά συνέπεια από την ισχύ (1.1.2010) της νέας διάταξης στην περίπτωση που μεταβιβαστεί το δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας ακινήτου υπόχρεος σε φόρο είναι ο κύριος του ακινήτου.

Απαλλαγές αναπήρων
Ο κ. Παντελής Παντζόγλου ερωτά:
«Ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος με αναπηρική σύνταξη και έχει 80% αναπηρία λόγω διαβήτη και καρδιολογικού χειρουργείου. Εχει φοροαπαλλαγές λόγω της αναπηρίας;».
Απάντηση: 1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου αυξάνεται με το ποσό των 2.000 ευρώ για πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική υστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.
2. Σύμφωνα εξάλλου με τη διάταξη της περίπτωσης θ’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, απαλλάσσονται του φόρου οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.

Πώληση ακινήτου
Ο κ. Γεώργιος Χατζηδήμος ερωτά:
«Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τη φορολογία από πώληση ακινήτου έλληνα μόνιμου κατοίκου σε χώρα της ΕΕ. Το 2005 μεταβίβασα με γονική παροχή στην κόρη μου ένα διαμέρισμα 106 τ.μ. μεικτά (86 τ.μ. καθαρά). Το 2006 η κόρη μου εγκαταστάθηκε στη Μεγάλη Βρετανία όπου και εργάζεται και αυτή και ο σύζυγός της και υποβάλλει φορολογική δήλωση για τα εκεί εισοδήματα και δήλωση στην Ελλάδα για τα εδώ εισοδήματα. Τον 8/12 πώλησε το διαμέρισμα, οπωσδήποτε θα δηλώσει το εισόδημα από την πώληση στο Ε1 και τη μεταβολή στο Ε9 στη δήλωση το 2013 στην Ελλάδα. Θέλω να μου γνωρίσετε αν πρέπει να δηλώσει το εισόδημα αυτό και στη Μεγάλη Βρετανία και αν φορολογηθεί το ποσό αυτό ή η υπεραξία που προέκυψε».
Απάντηση: Το τίμημα από την πώληση ακινήτου δεν είναι εισόδημα και δεν φορολογείται. Αν επιθυμείτε να το γράψετε στη φορολογική δήλωση του 2013 θα συμπληρώσετε την ένδειξη 782 και μόνο. Το 2013 θα υποβάλετε το έντυπο Ε9 γράφοντας στη στήλη 24 τον κωδικό 3. Η στήλη δεν γνωρίζει το καθεστώς φορολογίας που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πιο πιθανό είναι ότι και στη χώρα αυτή το τίμημα από την πώληση ακινήτου στην Ελλάδα δεν θα υπόκειται σε κάποια φορολογία.

Χαρτόσημο μισθωμάτων
Ο κ. Χρήστος Μαστρογιάννης ερωτά:
«Η κυβέρνηση είχε στο παρελθόν ανακοινώσει ότι θα καταργήσει το χαρτόσημο ενοικίων 3,6%, το οποίο επιβάρυνε μισό-μισό ιδιοκτήτη – ενοικιαστή. Παρά ταύτα το τέλος παρακρατήθηκε φέτος στα ενοίκια του 2011 και μάλιστα επιβάρυνε όλο τον ιδιοκτήτη. Τελικά μας κοροϊδεύουν εν ψυχρώ; Τι γίνεται ρε γαμώτο; Θα σοβαρευτεί ποτέ αυτό το κράτος;».
Απάντηση: Το χαρτόσημο για τα μισθώματα της μίσθωσης κατοικιών έχει καταργηθεί, ισχύει μόνο για τα μισθώματα των εμπορικών μισθώσεων.

Φόρος και διατροφή
Αναγνώστης μας ερωτά:
«Από τον Μάρτιο του 2012 με δικαστική απόφαση καταβάλλω στην πρώην σύζυγο διατροφή. Εχω κάποια φορολογική ελάφρυνση για το ποσό της διατροφής που θα καταβάλω; Αν ναι, ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω;».
Απάντηση: 1. Ποσοστό 10% του ποσού της διατροφής αφαιρείται από τον φόρο. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. 2. Για την απόδειξη της καταβολής της διατροφής θα υποβάλετε επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 της πρώην συζύγου στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΦΜ της, το ετήσιο ποσό που εισέπραξε και τα στοιχεία αυτού που την κατέβαλε.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk