Μπρα ντε φερ για τις απολύσεις

Στο προσκήνιο αναμένεται να (επαν)έλθει η διαχείριση του προσωπικού στο Δημόσιο μετά την άφιξη εκ νέου του κλιμακίου της τρόικας στην Αθήνα, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Οι εκπρόσωποι των δανειστών εμφανίζονται πεπεισμένοι πλέον ότι η κυβέρνηση, ούτε λίγο ούτε πολύ, «παίζει παιχνίδια πίσω από την πλάτη τους» και αρνείται να συμμορφωθεί με τις ρητές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με το δεύτερο μνημόνιο. Η καχυποψία των εκπροσώπων της τρόικας εδράζεται σε δύο κύριες «παραλείψεις» της ελληνικής πλευράς, οι οποίες ερμηνεύονται μάλιστα ως σαφείς ενδείξεις απροθυμίας να προχωρήσει σε ορθή διαχείριση και σε μείωση του προσωπικού στο Δημόσιο.

Στο προσκήνιο αναμένεται να (επαν)έλθει η διαχείριση του προσωπικού στο Δημόσιο μετά την άφιξη εκ νέου του κλιμακίου της τρόικας στην Αθήνα, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Οι εκπρόσωποι των δανειστών εμφανίζονται πεπεισμένοι πλέον ότι η κυβέρνηση, ούτε λίγο ούτε πολύ, «παίζει παιχνίδια πίσω από την πλάτη τους» και αρνείται να συμμορφωθεί με τις ρητές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με το δεύτερο μνημόνιο. Η καχυποψία των εκπροσώπων της τρόικας εδράζεται σε δύο κύριες «παραλείψεις» της ελληνικής πλευράς, οι οποίες ερμηνεύονται μάλιστα ως σαφείς ενδείξεις απροθυμίας να προχωρήσει σε ορθή διαχείριση και σε μείωση του προσωπικού στο Δημόσιο.

Η πρώτη «παράλειψη» που χρεώνουν στην ελληνική πλευρά οι δανειστές είναι η μη ενημέρωση του κλιμακίου στην Ελλάδα για τις μηνιαίες μεταβολές του προσωπικού στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Ήδη έχει ζητηθεί από την ελληνική πλευρά να προχωρήσει στην άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις και αποσπάσεις των δημοσίων υπαλλήλων σε όλους ανεξαιρέτως τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων.
Μητρώο και απολύσεις
Η ελληνική πλευρά – αν και κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι υπάρχει σχετικό έλλειμμα στην άντληση αξιόπιστων στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση του προσωπικού – διατείνεται ότι «τα στοιχεία που ζητεί η τρόικα από τον Δεκέμβριο του 2011 δημοσιεύονται, σε μηνιαία μάλιστα βάση, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης». Η απάντηση αυτή ωστόσο δεν ικανοποιεί τα στελέχη των δανειστών της χώρας, τα οποία υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά «δεν είναι επαρκώς αναλυτικά» και επιμένουν ότι είναι ανάγκη «να δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική βάση της απογραφής του Δημοσίου με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση». Να αποτυπώνουν δηλαδή οποιαδήποτε μεταβολή συντελείται σε οποιονδήποτε φορέα της γενικής κυβέρνησης.
Το ίδιο ισχυρίζεται η τρόικα και για τις νέες προσλήψεις προσωπικού στο Δημόσιο. Ελληνικά στελέχη όταν ρωτούνται από μέλη του τεχνικού κλιμακίου της τρόικας στην Ελλάδα να τους πουν αναλυτικά «Πόσες προσλήψεις έγιναν;», «Πού έγιναν οι προσλήψεις;», «Ποια στελέχη μισθοδοτούνται από τον προϋπολογισμό σε κάθε υπουργείο;» απαντούν: «Οι πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου για το προσωπικό στο Δημόσιο δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»! Η απάντηση αυτή, που ερμηνεύεται σαν να προτρέπουν τα στελέχη της τρόικας να ψάξουν τα ίδια τα ΦΕΚ για να αποκτήσουν σαφή εικόνα για το προσωπικό στο Δημόσιο εκλαμβάνεται ως υπεκφυγή.
Η ιδέα που ρίχθηκε στο τραπέζι προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο είναι να συσταθεί εκ νέου Μητρώο των Δημοσίων Υπαλλήλων, με την ενοποίηση σε μία βάση δεδομένων της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών και εκείνης της Αρχής Πληρωμών, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα των μισθοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό δημοσίων υπαλλήλων. Η ολοκλήρωση ωστόσο αυτής της διαδικασίας απαιτεί χρόνο με δεδομένο ότι στην ενιαία αρχή πληρωμών δεν έχει ενταχθεί ακόμα το σύνολο των υπαλλήλων του κράτους.
Η δεύτερη «παράλειψη» έχει σχέση με την απαίτηση της τρόικας προς την ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της μνημονιακής δέσμευσης για 150.000 αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων ως το τέλος του 2015, να εκπονεί σε τριμηνιαία βάση πρόγραμμα για τη διαχείριση του προσωπικού στο Δημόσιο λαμβάνοντας υπόψη και τον ισχύοντα κανόνα: μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις. Η ελληνική πλευρά, αν και τονίζει ότι έγινε κάποιο βήμα με την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της εκπόνησης μελέτης για τις συνταξιοδοτήσεις προσωπικού ως το 2015, παραδέχεται ότι το θέμα δεν προχώρησε. Το θέμα αυτό θεωρείται ωστόσο εκ των ων ουκ άνευ για τους δανειστές της χώρας, οι οποίοι επιμένουν για δραστική μείωση του προσωπικού με βάση και τις δεσμεύσεις της Ελλάδας στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Εξυγίανσης.
Απολύσεις και «γκρίζες ζώνες»
Κατόπιν όλων αυτών, το συνολικό προσωπικό στο Δημόσιο που θα διαμορφωθεί στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα τίθενται ανελλιπώς στο τραπέζι. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης, αν και υποστηρίζει με σθένος ότι «η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε απολύσεις και δεν θα παραβεί την ισχύουσα νομοθεσία», αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» ακόμη και γύρω από τον κανόνα «μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις». Το θέμα ετέθη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετά τη διαβεβαίωση ότι «δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις υπαλλήλων ούτε καν των δημόσιων οργανισμών και νομικών προσώπων που θα κλείσουν». Κι αυτό παρ’ ότι υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι το προσωπικό των εν λόγω οργανισμών μπορεί να τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία.
Ειδικότερα, στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης είναι ως το τέλος του έτους να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν 250 από τους συνολικά 1.500 οργανισμούς και νομικά πρόσωπα. Οι υπάλληλοι των εν λόγω υπηρεσιών, στην περίπτωση κατά την οποία δεν τεθούν τελικά σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, θεωρούνται ως νέες προσλήψεις. «Το προσωπικό το οποίο μετατίθεται στην κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη» αναφέρεται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο. «Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό που έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και το οποίο μετατίθεται σε άλλους κυβερνητικούς φορείς έπειτα από λεπτομερή εξέταση των επαγγελματικών τους προσόντων από το ΑΣΕΠ βάσει των δικών του τακτικών κριτηρίων αξιολόγησης».

Προτάσεις
«Οχι» στην εφεδρεία

Τα στελέχη της τρόικας, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις, δεν έχουν παραιτηθεί από το στόχο να τεθούν σε εφεδρεία εντός του 2015 περίπου 15.000 υπάλληλοι των φορέων που κλείνουν ή συρρικνώνονται και στους οποίους θα καταβάλλεται το 60% των βασικών τους αποδοχών για ένα έτος, ποσό το οποίο μάλιστα θα αντλείται από την αποζημίωσή τους.
Η κυβέρνηση δεν απορρίπτει μόνο τις απολύσεις προσωπικού αλλά και την εργασιακή εφεδρεία, αντιπροτείνοντας ως «ισοδύναμο μέτρο» την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών στο Δημόσιο. Ο υπουργός κ. Αντ. Μανιτάκης, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί, θα πάει ένα βήμα παραπέρα. Θα προτείνει στην τρόικα το προσωπικό των υπό κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμών του Δημοσίου, που μετακινείται σε άλλες υπηρεσίες του ίδιου φορέα, να μην προσμετράται στις νέες προσλήψεις και ως εκ τούτου να μην υπόκειται στον κανόνα τού ένα προς πέντε.
Η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με την τρόικα προοιωνίζεται, με άλλα λόγια, σκληρή, αν και η ελληνική πλευρά εμφανίζεται αποδυναμωμένη με δεδομένο μάλιστα ότι αδυνατεί – προς το παρόν τουλάχιστον – να αποτιμήσει το όφελος που θα προκύψει από το «ισοδύναμο μέτρο» της επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα της διοικητικής μεταρρύθμισης.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
Σίβυλλα
Helios Kiosk