• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων
  Ο κ. Γεώργιος Δράκος ερωτά:
  «Σχετικά με τη νομιμοποίηση ημιυπαίθριων, αυθαιρέτων κτλ. Δηλούμενη επιφάνεια κύριας κατοικίας 58,68 τ.μ. Νομιμοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4014/11 (και όχι του 3843/10), όπως αναφέρει η «βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής» του μηχανικού 23,37 τ.μ. κυρίων χώρων και 1,28 τ.μ. βοηθητικών.
  Η βεβαίωση αναφέρει ημερομηνία δημιουργίας 21.12.2011 και τελευταία ενημέρωση 1.2.2012 (δύο ημέρες μετά την πληρωμή του προστίμου). Τι τετραγωνικά θα αναφέρω στην εφετινή Ε1 και στους κωδικούς 211-212 (επιφάνεια χώρων): 58,68 τ.μ. ή το άθροισμα; Το ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2012 έχει σημασία;».
  Απάντηση: Οι νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών και αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης που πραγματοποιήθηκαν με τους νόμους 4014/2011 και 3843/2010 θα ληφθούν υπόψη για τη συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα 5 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2012. Οι νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων που έγιναν με τους πιο πάνω νόμους θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις οικονομικού έτους 2013.
  Αποδείξεις δαπανών
  Ο κ. Κωνσταντίνος Καλλιμάνης ερωτά:
  «Είμαι συνταξιούχος υπάλληλος του ΙΚΑ (συνημμένες βεβαιώσεις ΙΚΑ και ΤΑΠΟΚΑ), γεννηθείς το έτος 1936, χωρίς ιδιόκτητη κατοικία (μένω με νοίκι), με μηδενική εδώ και πολλά χρόνια τραπεζική κατάθεση, χωρίς «κομπόδεμα» και με προβλήματα υγείας από δεκαετίας.
  Στην εφημερίδα «City Press» δημοσιεύθηκε ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη για την υποχρεωτική συλλογή αποδείξεων ίση με το 25% του ετησίου εισοδήματος.
  Ερωτώ: α. Αν ισχύει ή όχι η εν λόγω διάταξη, διότι αδυνατώ να συγκεντρώσω το απαιτούμενο ποσό, αν κληθώ να καταβάλω συμπληρωματικό φόρο και πόσο, κατά προσέγγιση βεβαίως, και β. αν την αναφορά μου περί αδυναμίας συγκεντρώσεως του σχετικού ποσού αποδείξεων, την οποία ήδη έχω συντάξει, θα την υποβάλω με τη δήλωση ή μετά την κοινοποίηση του εκκαθαριστικού της Εφορίας».
  Απάντηση: 1. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής διατύπωσε μια άποψη με την οποία η στήλη «Απορίες» συμφωνεί απόλυτα. Ομως αν μια διάταξη νόμου είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα ή παραβιάζει διατάξεις αυτού κρίνεται από τα δικαστήρια και από ό,τι είναι γνωστό, απόφαση δικαστηρίου για τη συνταγματικότητα ή όχι του μέτρου των αποδείξεων δαπανών δεν έχει εκδοθεί. 2. Η διάταξη (άρθρο 9 παρ. 1 του ΚΦΕ) με την οποία έχει επιβληθεί η υποχρέωση στους φορολογουμένους να προσκομίσουν αποδείξεις δαπανών για να έχουν το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου βρίσκεται σε ισχύ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του ποσοστού 25%, τότε επί της εισφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%. 3. Οποιαδήποτε αναφορά-διαμαρτυρία και αν υποβάλετε στο υπουργείο Οικονομικών θα είναι άνευ αποτελέσματος. Η μόνη λύση είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

  Ανάλωση κεφαλαίου

  Ο κ. Δημήτρης Σ. ερωτά:
  «Είμαι άγαμος φορολογούμενος (μισθωτός). Επειδή μου προέκυψε εφέτος η ανάγκη να επικαλεστώ ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, αλλά το απαιτούμενο κεφάλαιο θέλω να το αντλήσω αποκλειστικά από τα οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011 (δηλαδή από τις χρήσεις 2008, 2009, 2010 αντιστοίχως), θα ήθελα να μάθω τον τρόπο υπολογισμού του κατά τα παραπάνω έτη.
  Σας παραθέτω παρακάτω τις μοναδικές τεκμαρτές δαπάνες διαβιώσεώς μου αφού ουδεμία άλλη δαπάνη (τεκμαρτή ή πραγματική, διαβίωσης ή απόκτησης) δεν με βαρύνει.
  * ιδιόκτητη κύρια κατοικία 85 τ.μ.
  * ιδιόκτητη δευτερεύουσα κατοικία 140 τ.μ.
  * ιδιόκτητο αυτοκίνητο 10 φορ. ίππων του 1995

  * ιδιόκτητο αυτοκίνητο 9 φορ. ίππων του 1987
  Προστρέχω στη βοήθειά σας διότι είναι η πρώτη φορά που μου προκύπτει αυτή η ανάγκη για κεφάλαιο προηγουμένων ετών (και φοβάμαι όχι η τελευταία), ενώ μέχρι τώρα ήταν απόλυτα εφικτό να διαχειρίζομαι τα φορολογικά μου χωρίς λογιστική υποστήριξη».
  Απάντηση:
  1. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να λεχθεί ότι για κάθε χρήση που αναφέρετε στην επιστολή σας εφαρμόζεται διαφορετική μεθοδολογία προσδιορισμού του κεφαλαίου που σχηματίστηκε τα προηγούμενα χρόνια το οποίο μπορείτε να επικαλεστείτε ως ανάλωση κεφαλαίου. Ετσι για τη χρήση 2010 ισχύει η μεθοδολογία που έχει θεσπιστεί με τον Ν. 3842/2010. Ετσι από τα πραγματικά εισοδήματα καθώς και τα εισοδήματα που νόμιμα έχουν απαλλαγεί από τον φόρο και τα οποία έχουν δηλωθεί, αφαιρείται η αντικειμενική δαπάνη της κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας καθώς και η αντικειμενική των δύο αυτοκινήτων. Ακόμη θα αφαιρεθεί η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ. Η διαφορά αποτελεί το κεφάλαιο που μπορείτε να επικαλεσθείτε για τη χρήση του 2010.
  2. Για τις χρήσεις 2008 και 2009 ο προσδιορισμός του κεφαλαίου που σχηματίστηκε τα προηγούμενα έτη θα γίνει με τη μεθοδολογία που θεσπίστηκε με τον Ν. 3763/2009. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, από τα πραγματικά εισοδήματα καθώς και τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου θα αφαιρεθούν οι δαπάνες τεκμηρίων διαβίωσης που ίσχυαν κατά τα έτη αυτά και αν δεν υπάρχουν τέτοιες δαπάνες, αφαιρείται ποσό 2.900 ευρώ. Οι κατοικίες και τα αυτοκίνητα που έχετε δεν αποτελούσαν τεκμήρια διαβίωσης με τις προϊσχύουσες διατάξεις και συνεπώς θα αφαιρεθεί ποσό 2.900 ευρώ.
  3. Αν κατά τις χρήσεις 2008, 2009, 2010 είχατε αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ΚΦΕ, από τα εισοδήματά σας θα αφαιρεθεί και η αξία αυτών των στοιχείων.
  4. Φρόνιμο είναι να ζητηθεί και η βοήθεια φοροτεχνικού.

  Οικοδομή και «πόθεν έσχες»
  Η κυρία Κυριακή Παντελάκη ερωτά:
  «Ισχύει για ανέγερση οικοδομής από ιδιώτη το «πόθεν έσχες», αν πληρωθεί από ίδια χρήματα ή αν πληρωθεί εν μέρει και από δάνειο;».
  Απάντηση: Το τεκμήριο αγοράς ακινήτων και ανέγερσης οικοδομών έχει ανασταλεί ως 31.12.2013.

  Η υποβολή της δήλωσης
  Ο κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος ερωτά:
  «Πότε πρέπει να υποβάλω τη φορολογική δήλωση για το 2011; Ως φυσικό πρόσωπο το ΑΦΜ μου τελειώνει σε 2».
  Απάντηση: Η δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 θα υποβληθεί ως 15 Ιουνίου από όλους τους φορολογουμένους ανεξάρτητα από τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου.

  Τέλος ακίνητης περιουσίας
  Ο κ. Δημήτρης Ανδρεάδης ερωτά:
  «Οσοι έχουν εισόδηµα εξ ακινήτων, µε το τέλος ακινήτων µέσω ΔΕΗ έχασαν ένα ή δύο ενοίκια. Είναι δυνατόν να απαλλαγείς από το εισόδηµα που θα δηλώσεις από ενοίκια; Αντί δηλαδή 12 ενοίκια να δηλώσεις 11 ή 10 ανάλογα µε την παρακράτηση του τέλους;».
  Απάντηση: Το τέλος ακινήτων δεν αφαιρείται από το εισόδημα ούτε από τον φόρο.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία