• Αναζήτηση
 • Οι εκλογές είναι αναγκαίες για πολλούς λόγους

  Το οικονομικό πρόβλημα, από πολύ νωρίς κατέλαβε την κυρίαρχη θέση στη ζωή των πολιτών, σε σχέση με το πρόβλημα της παιδείας, της ανεργίας και της αναγκαιότητας για έργα υποδομής. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι έχει ανεπαρκή πληροφόρηση στο μείζον, αυτό πρόβλημα και ζητά επιτακτικά καλύτερη ενημέρωση και σχέδιο εξόδου της χώρας, από την κρίση. Η συσσώρευση και η μεγιστοποίηση πολλών προβλημάτων επιβάλλει, όχι να αποκλείσουμε, αλλά να ωθήσουμε τους νέους μπροστά, ως κινητήρια δύναμη που μπορεί να δράσει καίρια και αποτελεσματικά, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία των παλαιότερων

  Οι εκλογές είναι αναγκαίες για πολλούς λόγους | tovima.gr

  Το οικονομικό πρόβλημα, από πολύ νωρίς κατέλαβε την κυρίαρχη θέση στη ζωή των πολιτών, σε σχέση με το πρόβλημα της παιδείας, της ανεργίας και της αναγκαιότητας για έργα υποδομής. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι έχει ανεπαρκή πληροφόρηση στο μείζον, αυτό πρόβλημα και ζητά επιτακτικά καλύτερη ενημέρωση και σχέδιο εξόδου της χώρας, από την κρίση. Η συσσώρευση και η μεγιστοποίηση πολλών προβλημάτων επιβάλλει, όχι να αποκλείσουμε, αλλά να ωθήσουμε τους νέους μπροστά, ως κινητήρια δύναμη που μπορεί να δράσει καίρια και αποτελεσματικά, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία των παλαιότερων. Η μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων χρειάζεται τη δημιουργική συνεργασία όλων των δυνάμεων.

  Με δεδομένο ότι η χώρα διέρχεται βαθύτατης και πολυπρόσωπης κρίσης, οι εκλογές είναι αναγκαίες για πολλούς λόγους. Με τις εκλογές η κοινωνία θα μπορέσει να εκφράσει τις ιδέες της αλλά και τα αιτήματά της για διαφάνεια και αξιοκρατία, καθώς και την αγωνία της για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας. Εξάλλου, ποιος ασφαλέστερος και δημοκρατικότερος τρόπος υπάρχει από τις εκλογές, για να ανιχνεύσουμε τις τάσεις που αναπτύσσονται στην κοινωνία και  να αφουγκραστούμε τα αιτήματα του κόσμου; Τα πολιτικά κόμματα είναι υποχρεωμένα να τελειοποιήσουν τα προγράμματά τους και να τα καταστήσουν σαφή και ξεκάθαρα στους πολίτες. Επιπρόσθετα, με τις εκλογές αποσαφηνίζουμε προς τους ευρωπαίους εταίρους μας, τη θέση μας για την πορεία της χώρας στο διεθνές γίγνεσθαι.

  Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χαμένου χρόνου. Πρέπει να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και να εστιάσουμε στα πλεονεκτήματά μας, ως χώρα. Ο πρωτογενής τομέας αναντίρρητα θεμελιώνει την οικονομία της χώρας μας και της ανοίγει σοβαρές προοπτικές για το μέλλον. Η ναυτιλία και ο τουρισμός επίσης είναι οι τομείς στους οποίους έχουμε πρωταγωνιστήσει ή κινηθεί με επιτυχία, μέσα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και που αποτελούν για τη χώρα, όπως και ο πρωτογενής τομέας, τα εχέγγυα για την άρση των δυσκολιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Καθίσταται ξεκάθαρο πως πρέπει να ξεδιπλώσουμε επιχειρηματικές δράσεις γύρω από τους τομείς αυτούς. Ωστόσο, οφείλουμε να δημιουργήσουμε, επιπρόσθετα, τις συνθήκες εκείνες που θα ενεργοποιήσουν τους, περισσότερο από 1.000.000 αυτοαπασχολούμενους πολίτες, και να στηρίξουμε σθεναρά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Πρόκειται για σεβαστό αριθμό πολιτών, οι οποίοι, σε σταθερό, ασφαλές και φιλικό προς αυτούς επιχειρηματικό περιβάλλον, θα συμβάλλουν, περισσότερο ή λιγότερο ο καθένας, σε αυτό που λέγεται εθνική προσπάθεια. Με εμπιστοσύνη στο έμψυχο δυναμικό της χώρας και με όραμα, το καλύτερο μέλλον για όλους, μπορούμε να τα καταφέρουμε.

  Ο κ. Γιώργος Ματαλλιωτάκης είναι δρ. μηχανικός παραγωγής και Διοίκησης και διδάσκων στο Πολυτεχνείο Κρήτης

  Γνώμες