φορολογικές απορίες

Ο κ. Δημήτριος Χατζηβρέττας ερωτά: «Επιτρέψτε µου να σας απασχολήσω µε ένα θέµα φορολογικό το οποίο ενδιαφέρει άµεσα µερικούς απλούς Ελληνες του εξωτερικού και του εσωτερικού. Δύο αδέλφια µου ξενιτεµένα στις ΗΠΑ τυχαίνει να έχουν εισόδηµα από χωράφια εδώ 300 και 200 ευρώ ετησίως αντίστοιχα ο καθένας. Ως τώρα, µετά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων εκ µέρους µου, σύµφωνα µε τα εκκαθαριστικά τους, πλήρωναν φόρο ο ένας 30 ευρώ και ο άλλος τίποτε. Εκτάκτως εφέτος τους υποχρεώνουν να πληρώσουν γύρω στα 250 ευρώ ο καθένας, σύµφωνα, λέει, µε τον Ν.

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού

Ο κ. Δημήτριος Χατζηβρέττας ερωτά: «Επιτρέψτε µου να σας απασχολήσω µε ένα θέµα φορολογικό το οποίο ενδιαφέρει άµεσα µερικούς απλούς Ελληνες του εξωτερικού και του εσωτερικού. Δύο αδέλφια µου ξενιτεµένα στις ΗΠΑ τυχαίνει να έχουν εισόδηµα από χωράφια εδώ 300 και 200 ευρώ ετησίως αντίστοιχα ο καθένας. Ως τώρα, µετά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων εκ µέρους µου, σύµφωνα µε τα εκκαθαριστικά τους, πλήρωναν φόρο ο ένας 30 ευρώ και ο άλλος τίποτε. Εκτάκτως εφέτος τους υποχρεώνουν να πληρώσουν γύρω στα 250 ευρώ ο καθένας, σύµφωνα, λέει, µε τον Ν. 3842/2010, άρθρο 3, δηλαδή ποσό ίδιο ή µεγαλύτερο από το εισόδηµά τους. Το θεωρούµε πρωτοφανές, άδικο και παράλογο. Ενώ δεν διαβιούν στην Ελλάδα, τους χρεώνουν “ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης”!

Αυτά όλα σύµφωνα βέβαια και µε την ερµηνεία του νόµου από τους εφοριακούς. Είναι να απορεί κανείς µε τα σκληρά µέτρα του υπουργείου Οικονοµικών και µε την τακτική των βουλευτών µας να ψηφίζουν αµελέτητα και πρόθυµα νόµους που επιβάλλουν χαράτσια εξίσου σε αθώους και φταίχτες. Με τέτοια τερτίπια δεν εξευτελίζεται κι άλλο η Ελλάδα και δεν προσβάλλονται οι Ελληνες του εξωτερικού;

Εχουµε απευθυνθεί στο αρµόδιο υπουργείο διαµαρτυρόµενοι, επίσης στις ελληνικές οργανώσεις του εξωτερικού Παµµακεδονική και ΑΧΕΠΑΝΣ, προσπαθώντας να πετύχουµε την ακύρωση ή τροποποίηση του άδικου Ν. 3842/2010.

Ελπίζουµε τώρα µε τη φροντίδα του νέου φορολογικού νόµου να γίνει κάτι σωστότερο. Σας εκθέσαµε σκέψεις και προβληµατισµούς και περιµένουµε την υπεύθυνη γνώµη σας επί του προβλήµατος στη στήλη σας στο “Βήµα”».

Απάντηση: Οι κάτοικοι αλλοδαπής υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα εφόσον αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ακόµη οι κάτοικοι αλλοδαπής υπάγονται στα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) εφόσον αγοράζουν στην Ελλάδα ακίνητο, αυτοκίνητο ΙΧ, σκάφος αναψυχής κτλ. Υπάγονται ακόµη στα τεκµήρια διαβίωσης (αντικειµενικές δαπάνες) εφόσον διατηρούν στην Ελλάδα κατοικία ιδιόκτητη ή µισθωµένη, κυκλοφορούν στην Ελλάδα επιβατικό αυ τοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, έχουν σκάφος αναψυχής κ.ο.κ. Ο πιο πάνω τρόπος φορολογίας δεν είναι νέος, ίσχυε ανέκαθεν, αλλά έγινε αντιληπτός µετά την ισχύ του νόµου 3842/2010, µε τον οποίο τα τεκµήρια διαβίωσης λειτούργησαν κατά τρόπο ισοπεδωτικό. Από την ισχύ του νόµου αυτού υπήχθησαν στα τεκµήρια διαβίωσης όλοι οι κάτοικοι Ελλάδας και όλοι οι κάτοικοι αλλοδαπής, οµογενείς ή όχι, εφόσον διατηρούν στην Ελλάδα κατοικία ανεξαρτήτως εµβαδού ή διατηρούν στην Ελλάδα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο ανεξαρτήτως κυβισµού. Είναι γεγονός ότι ο πιο πάνω τρόπος λειτουργίας των τεκµηρίων διαβίωσης είναι αναµφίβολα υπερβολικός και ενδεχοµένως επιζήµιος. Κατά την άποψη της στήλης, τα τεκµήρια διαβίωσης δεν πρέπει να εφαρµόζονται για τους κατοίκους αλλοδαπής οι οποίοι δεν έχουν καµία οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν µπορούν να αποκρύψουν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ειδικό τέλος ακινήτων και άνεργοι

Ο κ. Αβραάμ Πετρίδης ερωτά: «Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το ειδικό τέλος που καλούµαστε να πληρώσουµε µέσω ΔΕΗ. Ανεργοι και οι δύο, πατέρας – µητέρα µε ένα παιδί ανήλικο, µε εισόδηµα περίπου 5.000 ευρώ τον χρόνο από κάποια ενοίκια και µε αντικειµενική αξία κατοικίας 200.000 ευρώ. Μπορούµε να απαλλαχθούµε από το τέλος;».

Απάντηση: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011, δεν οφείλεται το ειδικό έκτακτο τέλος ακινήτων για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε µακροχρόνια άνεργο, εγγεγραµµένο στα µητρώα του ΟΑΕ∆ ή στους καταλόγους προσφεροµένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτηµάτων του ή του λογαριασµού ανεργίας προσωπικού ηµερησίων εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασµού ανεργίας τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους πιο πάνω φορείς και λογαριασµούς κατά τους έξι τουλάχιστον από τους δώδεκα µήνες που προηγούνται κάθε φορά της ηµερολογιακής βάσης υπολογισµού του τέλους.

Η πιο πάνω απαλλαγή δεν παρέχεται εφόσον το οικογενειακό εισόδηµα κατά το προηγούµενο έτος του έτους επιβολής του τέλους υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί, η ακίνητη περιουσία του ανέργου για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, προσαυξηµένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο παι δί, και το ιδιοκατοικούµενο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης κάτω από 3.000 ευρώ.

Τόκοι καταθέσεων και εισφορά αλληλεγγύης

Ο κ. Κωνσταντίνος Γκεβεζούδης ερωτά: «Είµαι και εγώ ένας από τους χιλιάδες αναγνώστες σας και θα ήθελα να σας ρωτήσω (πιθανόν να αναφερθήκατε στο παρελθόν) αν έχουµε κάποια φορολογική επιβάρυνση πέρα από το 10% που φορολογούνται ούτως ή άλλως οι τόκοι από καταθετικά προϊόντα δηλώνοντάς τους στη φορολογική δήλωση για κάλυψη πόθεν έσχες κτλ.».

Απάντηση: Οι τόκοι καταθέσεων φορολογούνται µε συντελεστή 10% και µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Γράφονται στη δήλωση φόρου εισοδήµατος οικειοθελώς µόνο για τη δικαιολόγηση τεκµηρίων. Ωστόσο στο ποσό των τόκων θα υπολογισθεί η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και ως εκ τούτου χρειάζεται προσοχή διότι θα υπάρξει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

Κάτοικοι αλλοδαπής – Εφαρμογή τεκμηρίων

Ο κ. Κ.Ρ. ερωτά: «Γεια σας! Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού (Σουηδία). Διαθέτω διαμέρισμα 125 τ.μ. σε αγροτικό δήμο της Αιτωλοακαρνανίας. Δεν έχω εισοδήματα στην Ελλάδα. Στο εκκαθαριστικό που ήρθε αρχές Δεκέμβρη και παρέλαβε ο αδερφός μου, υπάρχει ποσό 450 ευρώ χρεωστικό. Σε ερώτηση προς τον φοροτεχνικό που συντάσσει τη δήλωσή μου, αυτός εξήγησε ότι έχει να κάνει με τεκμήρια. Το λεγόμενο χαράτσι της ΔΕΗ, το κατανοώ, αλλά για ποια τεκμήρια γίνεται λόγος όταν δεν μένω καν στην Ελλάδα και δεν έχω εισοδήματα;».

Απάντηση: Οι κάτοικοι αλλοδαπής οι οποίοι αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα υπάγονται στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η εφαρμογή του οποίου έχει ανασταλεί ως 31.12.2013. Αν το ακίνητο είναι κατοικία τότε υπάγονται και στο τεκμήριο δαπανών διαβίωσης (τεκμήριο κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας). Στις περιπτώσεις αυτές, όπως έχει δεχθεί το υπουργείο Οικονομικών με σχετικό έγγραφό του, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας.

Τρόπος καταβολής

Ο κ. Μιχάλης Βακόνδιος ερωτά: «Είµαι σε διάσταση προ τετραετίας. Υποβάλλω φορολογική δήλωση µόνος µου. Είµαι δικαιούχος κατά 50% δύο διαµερισµάτων 40 τ.µ. το καθένα. Το υπόλοιπο ανήκει στην πρώην σύζυγο. Ο λογαριασµός ΔΕΗ και των δύο διαµερισµάτων είναι στο όνοµά µου. Το 2012 η παρακράτηση του χαρατσιού θα γίνεται µόνο από τη σύνταξή µου ή και από τη σύνταξη (όταν την πάρει) της πρώην συζύγου;».

Απάντηση: Σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 16ης ∆εκεµβρίου 2011, το ειδικό τέλος ακινήτων θα εισπραχθεί το 2012 σε πέντε ισόποσες δόσεις µε τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ που θα εκδοθούν από τον Απρίλιο του έτους αυτού ως τον Ιανουάριο του 2013.

Σηµείωση: Στις φορολογικές απορίες που δηµοσιεύθηκαν στο «Βήµα της Κυριακής» της 25ης ∆εκεµβρίου 2011 θα πρέπει να γίνουν δύο διορθώσεις. Στην πρώτη απάντηση αντί του άρθρου 6α να γραφεί άρθρο 61 του ΚΦΕ. Αρθρο 6α δεν υπάρχει στον ΚΦΕ. Στη δεύτερη απάντηση να σηµειωθεί ότι η νέα κλίµακα φόρου εισοδήµατος θεσπίστηκε µε τον Ν. 4024/2011 και όχι µε τον νόµο 4021/2011.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk