• Αναζήτηση
 • Ενίσχυση ύψους 300.000 ευρώ θα λάβουν οι βιβλιοθήκες σε μια τριετία

  Διαπιστώνοντας ότι το κράτος και οι δήμοι αδυνατούν να στηρίξουν επαρκώς τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, ο ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Eργων του Λόγου) που διαχειρίζεται πνευματικά δικαιώματα συγγραφέων, μεταφραστών και εκδοτών, αποφάσισε να προτείνει ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των ενεργών Βιβλιοθηκών, που θα τις βοηθήσει στον εμπλουτισμό των συλλογών τους με νέους τίτλους, στοιχείο απαραίτητο για τη δυναμική τους ανάπτυξη.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Διαπιστώνοντας ότι το κράτος και οι δήμοι αδυνατούν να στηρίξουν επαρκώς τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, ο ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Eργων του Λόγου) που διαχειρίζεται πνευματικά δικαιώματα συγγραφέων, μεταφραστών και εκδοτών, αποφάσισε να προτείνει ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των ενεργών Βιβλιοθηκών, που θα τις βοηθήσει στον εμπλουτισμό των συλλογών τους με νέους τίτλους, στοιχείο απαραίτητο για τη δυναμική τους ανάπτυξη.
  Ταυτόχρονα, η πρόταση του ΟΣΔΕΛ θέτει τις βάσεις για την αναγνώριση του Δικαιώματος Δημόσιου Δανεισμού και του Δικαιώματος Φωτοτυπικής Αναπαραγωγής, τα οποία υπάρχουν στον νόμο από το 1993, αλλά δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Το Καταστατικό του ΟΣΔΕΛ προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης μέρους των εισπράξεων για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

  Σε βάθος τριετίας η πρωτοβουλία αυτή θα ενισχύσει με ποσό έως 300.000 ευρώ τόσο τις Βιβλιοθήκες, όσο και τους συγγραφείς, μεταφραστές και εκδότες, που έχουν πληγεί από τη μεγάλη πτώση της αγοράς του βιβλίου. Συνοπτικά, η πρόταση του ΟΣΔΕΛ προβλέπει:
  – Υπογραφή σύμβασης μεταξύ ΟΣΔΕΛ και ενεργών Δημόσιων και Δημοτικών βιβλιοθηκών διάρκειας τριών ετών.
  – Ετήσια επιδότηση από τον ΟΣΔΕΛ κάθε βιβλιοθήκης με ποσό 3.000 ευρώ με αποκλειστικό σκοπό την αγορά νέων βιβλίων.
  – Αναγνώριση από πλευράς της βιβλιοθήκης του δικαιώματος Δημόσιου Δανεισμού και χορήγηση άδειας από τον ΟΣΔΕΛ με την καταβολή του συμβολικού ποσού των 100 ευρώ ετησίως.
  – Αναγνώριση του δικαιώματος φωτοτυπικής αναπαραγωγής μέρους (έως 20%) του βιβλίου και χορήγηση άδειας από τον ΟΣΔΕΛ με την καταβολή ποσοστού 15% επί των εισπράξεων του φωτοτυπικού μηχανήματος (το οποίο δεν επιβαρύνει τη βιβλιοθήκη, αλλά μετακυλίεται στο κόστος φωτοτυπίας) ή ελαχίστου ποσού 200 ευρώ ετησίως.
  – Μια γενική πρόβλεψη για συνεννόηση με τον ΟΣΔΕΛ πριν από την οποιαδήποτε ψηφιακή χρήση έργων που προστατεύονται από δικαιώματα.
  Η οικονομική κρίση πλήττει και τον πολιτισμό, βασικός πυλώνας του οποίου είναι οι Βιβλιοθήκες. Ο ΟΣΔΕΛ θεωρεί ότι οι Βιβλιοθήκες μπορούν και πρέπει να παραμείνουν ζωντανοί οργανισμοί. Ο δε ρόλος τους μπορεί να αναβαθμιστεί και να καλύψει σημαντικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες.

  Επιπλέον, η νέα διανομή του ΟΣΔΕΛ αφορά σε Εργα του Λόγου που εκδόθηκαν το έτος 2010. Συγγραφείς, μεταφραστές, και εκδότες θα μοιραστούν φέτος συνολικά το ποσό των 1. 726.331,39 ευρώ. Το ποσό που διανέμεται δεν αφορά αποκλειστικά σε δικαιώματα του έτους 2010 αλλά περιλαμβάνει και αναδρομικά παρελθόντων ετών, τα οποία εισπράχθηκαν εντός του 2010 μετά από νομικές διεκδικήσεις.
  Για πρώτη φορά φέτος διανέμονται εισπραχθέντα δικαιώματα του 2% επί ΗΥ, το οποίο καταργήθηκε το 2002. Μετά από πολύχρονους δικαστικούς αγώνες, ο ΟΣΔΕΛ εισπράττει ήδη και θα εισπράξει και στο μέλλον σημαντικά ποσά αναδρομικά για την περίοδο που ίσχυε το 2%. Στα πλαίσια της πάγιας θέσης του ΟΣΔΕΛ για ενίσχυση των δημιουργών, όσοι συγγραφείς έχουν έστω και ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε εντός του 2010 και έχουν Σύμβαση Ανάθεσης με τον Οργανισμό, θα λάβουν το ποσό των 400 ευρώ τουλάχιστον, ενώ οι μεταφραστές το ποσό των 200 ευρώ.
  Εντός του 2010 ο ΟΣΔΕΛ διέθεσε, σύμφωνα με το καταστατικό του, επιπλέον 138.522,39 ευρώ για κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Η είσπραξη των δικαιωμάτων θα γίνεται μόνον κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του Οργανισμού στο τηλέφωνο 210-3626056, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 15:00.

  Πολιτισμός
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Μαχητικά και ιστιοφόρα Τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη περνούσαν συνέχεια πάνω από την Ικαρία. Μια μαυροντυμένη γυναίκα με ροζιασμένο πρόσωπο και τα κατάλευκα... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk