Κάνοντας χρήση του άρθρου 384 του ποινικού κώδικα περί «εξάλειψης του αξιόποινου», ο επιχειρηματίας κ. Λ. Λαυρεντιάδης κατέθεσε 51 εκατ. ευρώ στην Proton Bank ώστε με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα και της τράπεζας να «κλείσει» η υπόθεση που διερευνά η δικαιοσύνη για υπεξαίρεση του παραπάνω ποσού.

Η κατάθεση θα είναι στην διάθεση της τράπεζας την Παρασκευή και, εφόσον αυτό συμβεί, ενεργοποιείται η διαδικασία για κλείσιμο της ερευνώμενης υπεξαίρεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 384, το αξιόποινο της κλοπής και της υπεξαίρεσης εξαλείφεται αν ο υπαίτιος με δική του θέληση και πριν ακόμη εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωμένο.

Απαιτείται όμως να υπάρξει και σύμφωνη γνώμη του Δ. Σ της Proton Bank και βεβαίως του επιτρόπου της Τράπεζας Ελλάδος στην τράπεζα. Η Proton με ρητή δήλωσή της θα πρέπει να αναφέρει πώς ικανοποιήθηκε πλήρως από οποιεσδήποτε απαιτήσεις της έναντι του επιχειρηματία. Αυτή άλλωστε είναι και η αξίωση των δικηγόρων του επιχειρηματία.

Εφόσον συμβεί αυτό, η Εισαγγελία θα προβεί στην σύνταξη πρακτικού εξάλειψης του αξιοποίνου για τον επιχειρηματία στο οποίο θα αναφέρεται πώς «δεν διώκεται για την υπόθεση των 51 εκατομμυρίων ευρώ της Proton Bank».

Πρόκειται για πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα συμφωνία που αναμένεται να επισφραγιστεί και τυπικά τις επόμενες ημέρες με τις υπογραφές του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, του διευθυνοντος συμβούλου της Proton Bank κ. Γιώργου Τανισκίδη και του εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Γιάννη Δραγάτση που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε μετά από πόρισμα της Αρχής κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος που διαπίστωνε ενδείξεις για την διάπραξη υπεξαίρεσης. Αντικείμενο της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της απιστίας σε βάρος της Proton Bank από τα μέλη του τότε ΔΣ της τράπεζας, της υπεξαίρεσης χρημάτων από τις εταιρείες που σύναψαν επισφαλείς -κατά την Αρχή- δανειακές συμβάσεις με την Proton αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.