• Αναζήτηση

Με έγκριση τριών υπουργών οι προσλήψεις στους Δήμους

Υπό την έγκριση της αρμόδιας τριμελούς κυβερνητικής επιτροπής τίθενται πλέον και οι προσλήψεις συμβασιούχων που απασχολούνται κυρίως στους τομείς καθαριότητας των δήμων, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιου.

Υπό την έγκριση της αρμόδιας τριμελούς κυβερνητικής επιτροπής τίθενται πλέον και οι προσλήψεις συμβασιούχων που απασχολούνται κυρίως στους τομείς καθαριότητας των δήμων, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιου.

Δεν ισχύει, ωστόσο, και σε αυτόν τον τομέα ο περιορισμός των προσλήψεων κατά το τρέχον έτος κατά 15% συγκριτικά με το 2010.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο του κ. Ντόλιου αναφέρεται ότι με τροπολογία που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καταργείται η εξαίρεση από τον έλεγχο της τριμελούς επιτροπής η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ.

Ως τώρα, παρεχόταν η δυνατότητα σε όσους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη (δηλαδή δήμους και φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εφόσον λειτουργούν υπό τη μορφή Συνδέσμων των ΟΤΑ), «να προσλαμβάνουν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα χωρίς την έγκριση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, αλλά μόνο με τη λήψη απόφασης του οικείου συμβουλίου».

Με τη νέα ρύθμιση οι ΟΤΑ θα πρέπει πλέον, προκειμένου να προσλάβουν τέτοιο προσωπικό, να αποστείλουν, ως τις 26 Απριλίου 2011, σχετικό αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθεί για έγκριση στην αρμόδια τριμελή κυβερνητική επιτροπή.

«Ωστόσο», καταλήγει η εγκύκλιος, «επειδή η πρόσληψη του προσωπικού αυτού αφορά την κάλυψη ανελαστικών αναγκών των ΟΤΑ, όπως η καθαριότητα, δεν υπόκεινται στον περιορισμό του εδαφίου δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010, απ’ όπου προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010».

Στην περίπτωση κατά την οποία ως τις 30 Μαρτίου 2011, οι δήμοι είχαν υποβάλει σχετικά αιτήματα στο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού με βάση το προηγούμενο καθεστώς, «αυτές διαδικασίες θα α ολοκληρωθούν, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, καθόσον οι φορείς έχουν δημιουργήσει προσδοκίες στους συμμετέχοντες».

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk