Βιοχάλκο: Αύξηση τζίρου και συρρίκνωση ζημιών το 2010

Αύξηση κατά 28,8% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο για την οικονομική χρήση 2010, φθάνοντας τα 2,958 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Αύξηση κατά 28,8% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο για την οικονομική χρήση 2010, φθάνοντας τα 2,958 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 158,6 εκατ. ευρώ έναντι 90,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 28,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 89,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων, ανήλθαν σε ζημίες 20,9 εκατ. ευρώ ή -0,1049 ευρώ ανά μετοχή, έναντι ζημιών 76,8 εκατ. ευρώ ή -0,3848 ευρώ ανά μετοχή το 2009.

Όσο αφορά τη Βιοχάλκο, κατά το 2010, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,9 εκατ. ευρώ το 2009. Το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημία 0,02 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,2 εκατ. ευρώ το 2009.

Σημειώνεται ότι τόσο τα ενοποιημένα αποτελέσματα όσο και αυτά της εταιρίας, επιβαρύνθηκαν από την Έκτακτη Εισφορά κοινωνικής ευθύνης Ν. 3845/2010, κατά 3,7 εκατ. ευρώ και 0,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk