«Δεν έχουν λόγο να ανησυχούν οι καταθέτες για τις αποταμιεύσεις τους» τονίζει ο κ. Ν. Καραμούζης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εurobank ΕFG, σε συνέντευξή του προς «Το Βήμα», ο οποίος διαπιστώνει έλλειμμα εμπιστοσύνης τον τελευταίο καιρό. Αναφερόμενος στις συγχωνεύσεις τραπεζών θεωρεί «αναγκαίο τον στρατηγικό μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος» και τονίζει ότι «από τον γάμο με συνοικέσιο που αποφασίζουν οι ανησυχούντες γονείς προσωπικά προτιμώ τον συναινετικό γάμο, που προκύπτει από αμοιβαία έλξη και σεβασμό, κοινές αξίες και επιδιώξεις». – Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ταχθεί υπέρ των συγχωνεύσεων για τη δημιουργία μεγαλύτερων και ισχυρότερων σχημάτων και τα σενάρια που θέλουν τη Εurobank και άλλες τράπεζες να προχωρούν σε deal έχουν φουντώσει. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν συγχωνεύσεις το επόμενο διάστημα; «Για να έχουν νόημα οι συγχωνεύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν ορισμένα βασικά κριτήρια, όπως η βελτίωση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, η μείωση του κόστους λειτουργίας και χρηματοδότησης, η ανάπτυξη συνεργειών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η βελτίωση των όρων χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, ο περιορισμός των συστημικών κινδύνων, η ενίσχυση του ανταγωνισμού κτλ., ενώ θα πρέπει να προκύπτουν μικρο- και μακροωφέλειες. Επιπλέον, θα πρέπει οργανωμένα και εκ των προτέρων να αντιμετωπιστούν επιτυχώς τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργούνται συνήθως στη μεταβατική περίοδο της συγχώνευσης ιδιαίτερα στην τρέχουσα δύσκολη περίοδο, ώστε να μην αναπτυχθούν εσωστρέφεια, αρνητική ψυχολογία στο προσωπικό, κύμα φυγής ικανών στελεχών, αποπροσανατολισμός από τους βασικούς στόχους και επιδιώξεις μιας συγχώνευσης».

– Υφίστανται αυτές οι προϋποθέσεις σήμερα;

«Είναι βέβαιο ότι η μεγάλη αλλαγή των αντικειμενικών συνθηκών στις αγορές και στην ελληνική οικονομία καθιστά αναγκαίο τον στρατηγικό μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος και την ενεργό διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού, ώστε να εξέλθει ισχυρότερο από την κρίση, που είναι και μία από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τόλμησε με επιτυχία την εξωστρεφή ανάπτυξη, με παρουσία σε 10 χώρες και με 3.500 τραπεζικά υποκαταστήματα εκτός Ελλάδος. Εκανε την εξωστρέφεια πράξη, χωρίς δεκανίκια και επιδοτήσεις. Σήμερα όμως αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις ενός σπάταλου και αφερέγγυου κράτους. Σε κάθε περίπτωση, από τον γάμο με συνοικέσιο που αποφασίζουν οι ανησυχούντες γονείς προσωπικά προτιμώ τον συναινετικό γάμο, που προκύπτει από αμοιβαία έλξη και σεβασμό, κοινές αξίες και επιδιώξεις».

– Τους τελευταίους μήνες καταγράφηκε φυγή καταθέσεων στο εξωτερικό.Αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι τράπεζες;

«Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Πράγματι υπήρξε μείωση των καταθέσεων. Ωστόσο ένα μόνο τμήμα τους κατευθύνθηκε στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο μέρος τοποθετήθηκε σε ομόλογα του Δημοσίου, σε κινητές αξίες εξωτερικού, σε θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό ή κατευθύνθηκε σε πληρωμές υποχρεώσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω της σοβαρής επιβράδυνσης του ρυθμού χρηματοδότησης. Εχει ενδιαφέρον να τονιστεί ότι οι καταθέτες πελάτες μας στη ΝΑ Ευρώπη επέδειξαν μεγάλη ψυχραιμία και σημαντικό βαθμό εμπιστοσύνης στις θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην τράπεζά μας οι καταθέσεις πελατών εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο. Σε αντίθεση, ανάμεσα στους έλληνες καταθέτες, ευτυχώς λίγους, εκδηλώθηκε ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης, εξέλιξη που πρέπει να μας προβληματίσει όλους».

– Εχουν λόγο να ανησυχούν οι πελάτες σας για τις καταθέσεις τους; «Οι καταθέτες πρέπει να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς και σίγουροι για τις αποταμιεύσεις τους. Σας διαβεβαιώ ότι, κατά τη γνώμη μου, οι καταθέσεις είναι σήμερα οι ασφαλέστερες τοποθετήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης δεν γίνεται μέσα από απειλές ή συνεχείς επικλήσεις πατριωτισμού, αλλά με μέτρα και πολιτικές που ενισχύουν την αξιοπιστία και τη μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας, εμπεδώνουν ένα ισχυρό αίσθημα θεσμικής αποτελεσματικότητας, σταθερότητας, διάρκειας και ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων, ενισχύουν και ενδυναμώνουν τον τραπεζικό τομέα, διευκολύνουν την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Μια πρακτική που δεν είναι αποδεκτή είναι η στάση που ακολούθησε περιορισμένος αριθμός, ευτυχώς, τοπικών και πολυεθνικών εταιρικών πελατών, που διατηρούν τα δάνειά τους στην Ελλάδα και τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Διότι τα διαθέσιμά τους είναι χρήματα των καταθετών μας που μας εμπιστεύθηκαν και τους έχουμε δανείσει».

– Εχουν πρόβλημα ρευστότητας οι τράπεζες;

«Οι συνθήκες ρευστότητας σήμερα, μετά την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης και με τη βοήθεια της ΕΚΤ, βελτιώνονται σταθερά και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εισέρχεται σταδιακά σε μια νέα περίοδο αποκατάστασης της ομαλότητας. Βεβαίως, καθοριστικός παράγοντας για την πορεία προς την πλήρη ομαλοποίηση είναι η έγκαιρη αποκατάσταση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές».