• Αναζήτηση
 • Δρομολογήθηκε η αλλαγή της νομοθεσίας στα έργα

  Δρομολογήθηκε η αλλαγή της νομοθεσίας όσον αφορά την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση δημοσίων έργων, με τις επιστολές του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους ως τις 29 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των κυβερνητικών θέσεων, που θα δοθούν στη δημοσιότητα για διαβούλευση. Στην ανάθεση συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών, μετά την τετραετή εφαρμογή του Ν.

  Δρομολογήθηκε η αλλαγή της νομοθεσίας όσον αφορά την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση δημοσίων έργων, με τις επιστολές του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους ως τις 29 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των κυβερνητικών θέσεων, που θα δοθούν στη δημοσιότητα για διαβούλευση.

  Στην ανάθεση συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών, μετά την τετραετή εφαρμογή του Ν. 3316/2005, εντοπίστηκαν, καταγράφηκαν και διατυπώθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα, ελλείψεις και αδυναμίες. Ετσι, προωθούνται η αναμόρφωση και η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, όπου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τρεις βασικούς άξονες, για τους οποίους και ζητείται η άποψη των φορέων:

  ▅ Στη βελτίωση της ποιότητας των μελετών και των υπηρεσιών.

  ▅ Στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία στις αναθέσεις.

  ▅ Στη μείωση του χρόνου και του κόστους της διαδικασίας ανάθεσης και εκπόνησης μελετών.

  Σε ό,τι αφορά το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, η αντικειμενική αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων και των μεγεθών αποκαλύπτει ότι ο τομέας αυτός διέρχεται βαθιά και συνεχώς εντεινόμενη κρίση. Με τον Ν. 3263/28.09.2004 για το μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων, δρομολογήθηκαν δυσμενείς εξελίξεις, όπως μεγάλες εκπτώσεις, πρόσθετες στρεβλώσεις και προβληματικές πρακτικές.

  Η διαδικασία διαβούλευσης την οποία ξεκινά το υπουργείο, υιοθετεί τους ακόλουθους βασικούς άξονες: ▅ Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων έργων.

  ▅ Σύντμηση του χρόνου και του κόστους του παραγόμενου έργου, χωρίς υπερβάσεις και αποκλίσεις.

  ▅ Διαφάνεια και αξιοκρατία στις αναθέσεις, με την ανάρτηση στο Διαδίκτυο πλήρους εικόνας για το έργο.

  ▅ Προστασία του περιβάλλοντος. ▅ Βέλτιστος συνδυασμός των δαπανών στη διάρκεια ζωής του έργου.

  Με την επιστολή του για την αναμόρφωση του Ν. 3316/2005 για την ανάθεση μελετών, η οποία εστάλη σε 46 φορείς, ο κ. Ρέππας ζητεί να σταλούν οι παρατηρήσεις τους ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν το εγχείρημα αυτό, ενώ παράλληλα θα επισπευσθεί η ενίσχυση και οργάνωση του μελετητικού δυναμικού της χώρας μας.

  ▅ Η οργάνωση και η εξυγίανση των μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, με την παροχή κινήτρων και τη θεσμοθέτηση απαιτήσεων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία αξιόπιστων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

  ▅ Ο εφοδιασμός των αναθετουσών αρχών πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού, με αξιόπιστους φακέλους του έργου.

  ▅ Η αποσαφήνιση και η αντικειμενικοποίηση των κανόνων ανάθεσης των έργων με κριτήρια την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά και την υλοποίηση ενός πλήρους έργου.

  ▅ Ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών. ▅ Η απλούστευση των διαδικασιών σε όλο το φάσμα παραγωγής των έργων.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Η ζωή σε ένα private jet… Ο μεγαλοβιομήχανος, χρυσός κληρονόμος Φίφης Δελμούζος-Κασσανδρής τίναξε βαριεστημένα τη στάχτη του πούρου του. Ρούφηξε μια γουλιά από το τσάι... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk