• Αναζήτηση
 • «Σε τεντωμένο σκοινί» ο κατασκευαστικός κλάδος

  O κατασκευαστικός κλάδος βαδίζει πλέον πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, ενώ πολλοί επιχειρηματίες οδηγούνται σε υποχρεωτική έξοδο από το επάγγελμα. Οι εργολήπτες, ιδιαίτερα της περιφέρειας, βλέπουν μια μείωση του αντικειμένου τους που ξεπερνά σε ποσοστό το 50%-60% σε σύγκριση με την προηγούμενη τριετία, ενώ οι εκπτώσεις κυμαίνονται μεταξύ 40% και 50% και άνω. Αυτές είναι μερικές από τις διαπιστώσεις που έγιναν στο 65ο συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο οποίο αποφασίστηκε η ενοποίηση των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας.

  O κατασκευαστικός κλάδος βαδίζει πλέον πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, ενώ πολλοί επιχειρηματίες οδηγούνται σε υποχρεωτική έξοδο από το επάγγελμα. Οι εργολήπτες, ιδιαίτερα της περιφέρειας, βλέπουν μια μείωση του αντικειμένου τους που ξεπερνά σε ποσοστό το 50%-60% σε σύγκριση με την προηγούμενη τριετία, ενώ οι εκπτώσεις κυμαίνονται μεταξύ 40% και 50% και άνω. Αυτές είναι μερικές από τις διαπιστώσεις που έγιναν στο 65ο συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο οποίο αποφασίστηκε η ενοποίηση των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας.

  Η ΠΕΣΕΔΕ ζητεί την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τουλάχιστον κατά 1 δισ. ευρώ, την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, την καταβολή όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών από εκτελεσμένα έργα, τον εξορθολογισμό του συστήματος τιμολόγησης των έργων με την εκπόνηση αναλυτικών σύγχρονων τιμολογίων και την εφαρμογή ενός νέου συστήματος ανάθεσης των έργων που θα υπηρετεί τη διαφάνεια, θα εισάγει κανόνες υγιούς ανταγωνισμού και θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των μικρών και ιδιαίτερα των ατομικών επιχειρήσεων.

  Ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Θ. Ξανθόπουλος στον χαιρετισμό του εξέφρασε τη θετική συμβολή της ΠΕΣΕΔΕ σε αρκετά ζητήματα που αφορούν την παραγωγή των δημοσίων έργων και διατύπωσε την ευχή ότι μετά το 2009 θα αυξηθεί η χρηματοδότηση για την εκτέλεση μικρών και μεσαίων έργων. Ο κ. Ξανθόπουλος ανέφερε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει εκτροπή από τη νομιμότητα στη δημοπράτηση έργων από τους δήμους και κοινότητες, επισημαίνοντας ότι η σωστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων στα έργα των ΟΤΑ θα πρέπει να επανεξεταστεί. Οσον αφορά γενικότερα το σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε προτάσεις βελτίωσης.

  «Οι αναθέσεις έργων έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα και ίσως αυτός είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας για τον οποίο έχουμε μεγάλες εκπτώσεις και όχι η αύξηση των τιμολογίων» τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνος χαιρετίζοντας τις εργασίες του συνεδρίου. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ανέφερε ότι συμφωνούν με την ΠΕΣΕΔΕ στα περισσότερα ζητήματα, ενώ αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση να ενταχθούν αυτοδίκαια όλοι οι εργολήπτες δημοσίων έργων στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Εργων (ΜΗΚΙΕ), που θα περιληφθεί στο τελικό σχέδιο του ΤΕΕ με τις θέσεις του για το ΜΗΚΙΕ.

  Οικονομία