από metereologos.gr
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016
 

42 ευκαιρίες εργασίας στον Δήμο Αλίμου

Ενισχύονται άμεσα οι Παιδικοί Σταθμοί
42 ευκαιρίες εργασίας στον Δήμο Αλίμου
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

Αθήνα Την πρόσληψη 42 εποχικών υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Αλίμου για την ενίσχυση των Παιδικών Σταθμών του.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

 Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  9

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3

ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  15

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  3

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   6

ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  4

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ  2

Οι ενδιαφερόμενοι , μαζί με την αίτηση, πρέπει να καταθέσουν: επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών και αστυνομικής ταυτότητας , αλλά και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην διεύθυνση : Θουκιδίδου 73, Άλιμος. Τηλέφωνο: 210 9836648

:

 

 Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
-