από metereologos.gr
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
 

42 ευκαιρίες εργασίας στον Δήμο Αλίμου

Ενισχύονται άμεσα οι Παιδικοί Σταθμοί
42 ευκαιρίες εργασίας στον Δήμο Αλίμου
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

Αθήνα Την πρόσληψη 42 εποχικών υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Αλίμου για την ενίσχυση των Παιδικών Σταθμών του.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

 Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  9

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  3

ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  15

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  3

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   6

ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  4

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ  2

Οι ενδιαφερόμενοι , μαζί με την αίτηση, πρέπει να καταθέσουν: επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών και αστυνομικής ταυτότητας , αλλά και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην διεύθυνση : Θουκιδίδου 73, Άλιμος. Τηλέφωνο: 210 9836648

:

 

 Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
-